Nhân viên tuyển dụng tiếng Anh là gì

Người làm việc trong lĩnh vực nhân sự trong tiếng Anh được gọi là “human resource staff”. Họ là những người chịu trách nhiệm về tuyển dụng, đào tạo nhân viên và quản lý hồ sơ nhân viên.

Nhân viên tuyển dụng tiếng Anh là human resource staff. Tuyển dụng là một phòng ban quan trọng tại các công ty tuyển dụng việc làm trực tuyến và không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp.

Nhân viên tuyển dụng sẽ giúp công ty quản lý nhân viên, đào tạo ra một nguồn nhân lực giỏi giúp công ty phát triển trong tương lai.

Tuyển dụng là quá trình nhà tuyển dụng thu hút, nghiên cứu, sàng lọc và tiếp nhận các ứng viên.

Mục đích của việc tuyển dụng là tìm ra ứng viên thích hợp cho các vị trí mà công ty, doanh nghiệp đang tuyển.

Các kỹ năng cần có của nhân viên tuyển dụng.

Kỹ năng chuyên môn.

Kỹ năng chuyên môn ở nhân viên nhân sự đó là họ phải dự đoán được nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai đồng thời đề ra kế hoạch tuyển dụng nguồn lao động, nhằm đáp ứng được nhu cầu nhân lực của công ty.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Nhân viên tuyển dụng phải biết cách quản lý thời gian của bản thân, biết ưu tiên công việc nào làm trước, công việc nào làm sau và quản lý một cách có hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp.

Nhân viên nhân sự thường phải tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, từ những phòng ban trong công ty cho đến những nhân viên mới hoặc tiếp xúc với những ứng viên mới trong quá trình phỏng vấn.

Nhà tuyển dụng cần phải nhạy bén và thông minh khi trả lời các câu hỏi mà ứng viên đặt ra trong quá trình tuyển dụng.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Khi tham gia vào lĩnh vực nhân sự, yêu cầu mỗi nhân viên phải có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, bởi bạn không bao giờ làm việc độc lập mà phải biết cách phối hợp với phòng ban của mình.

Các bước tiến hành quy trình tuyển dụng.

Chuẩn bị, đăng tin tuyển dụng.

Nhận CV xin việc của ứng viên.

Loại bỏ các ứng viên không đủ tiêu chuẩn.

Phỏng vấn.

Gửi thư mời thử việc.

Bài viết nhân viên tuyển dụng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0919.620.880