Sắp trình Quốc hội về tái định cư sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức kế hoạch thẩm định Báo cáo tìm hiểu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Văn bản Chính phủ nêu rõ, để chắc chắn kịp thời gian Chính phủ trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 4, khóa XIV tham khảo thông qua Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng chấp nhận Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức kế hoạch thẩm định Báo cáo dự án như yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng thẩm định tự chọn lọc về việc thuê giải đáp thẩm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng công tác thẩm định Báo cáo dự án theo quy định.

Kiến trúc sân bay Long Thành được chọn lọc thi công.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tìm hiểu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, đã đi vào hoạt động hồ sơ Báo cáo dự án. Đồng thời, chủ trì, phối hợp có Bộ GTVT dự kiến nội dung tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội và báo cáo Chính phủ tham khảo, chọn lọc ở phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2017.

Căn cứ ý kiến của những thành viên Chính phủ ở phiên họp Chính phủ nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp có Bộ GTVT để đã đi vào hoạt động nội dung tờ trình và hồ sơ Báo cáo dự án. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội về Báo cáo dự án theo quy định.


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339