Sẽ kiểm soát các báo cáo về thị trường bất động sản

Tại cuộc họp báo quý II/2017 của Bộ Xây dựng ngày 2/8, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cũng cho biết: hệ thống tài liệu phân khúc bất động sản rất quan trọng giúp cơ quan nhà nước phân tách, còn doanh nghiệp cần để chuyển nhượng, chuyển nhượng. Bộ Xây dựng hàng tháng đều có báo cáo cho Bộ trưởng từ nguồn chính thức từ địa phương gửi về.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì buổi họp báo

Theo ông Ninh, hiện pháp luật không cấm doanh nghiệp thảo luận tài liệu, vấn đề người sử dụng tài liệu phải biết tuyển lựa vì có một vài báo cáo không giống nhau và chưa chính xác. Cơ quan nhà nước nhận chính thức về xã, phường, lên đến đô thị, Sở Xây dựng báo cáo về Bộ theo đinh kỳ. Conf lại một vài tài liệu khác của một vài doanh nghiệp, hiệp hội chỉ để xem xét.

Ông Ninh cho biết thêm, để xác định vai trò tài liệu, chình phủ ban hành nghị định 117 (2015) về hệ thống quản lý tài liệu về nhà ở và thị trương bất động sản. Theo đây, tài liệu phải chính thống từ xã phượng, quận, huyện phải liên thông có nhau, thi công hệ thống cơ sở dữ liệu.

“Hiện, Bộ Xây dựng đang giao cho trọng điểm tài liệu triển khai thi công và mất gần 10 tỷ tiền ngân sách thi công cơ sở dữ liệu. Thông tin chính xác cho 63 tỉnh thành cần thời gian dài. Trước mắt một vài đô thị lớn. Ngân sách một vài tỉnh cũng rất hạn hẹp. Sắp tới Bộ Xây dựng có đoàn đi để đẩy mạnh cái này”, ông Ninh nói.

Ngoài ra, ông Ninh cho rằng, văn bản pháp luật có rồi nhưng căn cứ vào điều kiện cụ thể. Trung tâm tài liệu cũng phải tổ chức đấu thầu, thi công các con phố truyền. Hiện, Bộ Xây dựng vẫn phải thực hiện thủ công là tập hợp báo cáo.

Trước đây, một vài cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh về hiện trạng loạn mở bán tài liệu về phân khúc BDS. Trong đây, một vài Hiệp hội BDS, một vài doanh nghiệp giải đáp tìm hiểu phân khúc đều đưa ra báo cáo hàng quý có số liệu khác nhau. Việc này dẫn đến hiện trạng nhiễu loạn tài liệu.

Được biết, Bộ Xây dựng mới đã đi vào hoạt động tìm hiểu, soạn thảo để Chính phủ đưa ra Nghị định 117 (12/11/2015) về thi công, quản lý và sử dụng hệ thống tài liệu về nhà ở và phân khúc bất động sản (có hiệu lực từ 1/1/2016). Bộ Xây dựng mới ban hành Thông tư 27 (15/12/2016) giải đáp thực hiện Nghị định 117. Theo thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2017 này, toàn bộ một vài tài liệu về dự án được bắt đầu làm, dự án đã đi vào hoạt động trong năm, số lượng chuyển nhượng qua sàn, tổng chuyển nhượng thành công, số lượng tồn kho… được Bộ Xây dựng tổng hợp để phục vụ cho việc mở bán tài liệu.

Trong thông tư quy định rõ: Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản: Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện kiểm tra, đôn đốc, giải đáp một vài bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước về thi công, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và phân khúc bất động sản; Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp một vài tài liệu về nhà ở và phân khúc bất động sản do một vài bộ, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp và chuyển Viện Kinh tế thi công xử lý, tính toán, cập nhật tài liệu, dữ liệu; Cấp quyền truy cập, cung cấp tài liệu về nhà ở và phân khúc bất động sản phục vụ việc mở bán của Bộ Xây dựng; Phối hợp có Trung tâm Thông tin thi công quy chế quản lý, sử dụng hệ thống tài liệu về nhà ở và phân khúc bất động sản.


Duanmasterianphu.com – Theo VnMedia

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339