Tồn đọng hàng loạt sổ đỏ chưa được cấp

Theo kết quả kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong số 1 số trường hợp tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu thì chỉ có thể giải quyết cấp được cho dao động 25% trường hợp.Một dãy nhà ở huyện Nhà Bè, TPHCM chỉ có chung 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: TL

Theo công văn số 433/BTNMT-TCQLĐĐ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường 1 số tỉnh, thành rà soát, thống kê, phân loại 1 số trường hợp tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận lần đầu theo từng loại đất. Đồng thời, bộ chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận cho 1 số trường hợp tồn đọng mà pháp luật đã có quy định giải quyết, đưa vào thi công cơ sở dữ liệu để quản lý nghiêm ngặt.

Bộ này đã tổ chức 1 số đoàn kiểm tra việc giải quyết cấp giấy chứng nhận lần đầu ở Hà Nội và TPHCM. Kết quả kiểm tra cho thấy trong số 1 số trường hợp tồn đọng thì chỉ có thể giải quyết cấp được cho dao động 25%.

Phần lớn 1 số trường hợp còn lại không giải quyết được hoặc chưa thể giải quyết ngay được do giao đất trái thẩm quyền và đất lấn, chiếm. Trong khi đây, tiền sử dụng đất phải thu đối có 1 số trường hợp này theo giá đất giai đoạn này quá lớn, đặc trưng, quy định về việc người sử dụng đất chỉ được hưởng 1 lần hạn mức công nhận đất ở, quy mô còn lại phải nộp tiền nên nhiều hộ dân không đủ khả năng để thực hiện.

Ngoài ra, nhiều trường hợp giao đất trái thẩm quyền có sự so bì có người được cấp giấy chứng nhận trước đây không phải đâyng tiền (trước đây sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 theo quy định ở Nghị định số 84/2007/NĐ-CP không phải đâyng tiền nhưng nay theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP phải đâyng 40% tiền sử dụng đất nếu không có pháp lý chứng minh đã nộp tiền).

Một nguồn gốc khác, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận như đất không có pháp lý theo quy định và hiện đang có tranh chấp. Một số trường hợp không có pháp lý về quyền sử dụng đất và chuyển nhượng bằng pháp lý viết tay từ ngày 1-1-2008 trở về sau, hoặc tình trạng sử dụng không thích hợp có quy hoạch sử dụng đất, đất đang trong khu vực có thông báo hoặc chọn lọc thu hồi.

Đặc biệt, nhiều trường hợp nằm trong khu vực có thông báo, chọn lọc thu hồi đất đã nhiều năm để thực hiện 1 số công trình, dự án, bản án (chủ yếu ở 1 số thành thị lớn) nhưng không thực hiện, trong khi địa phương cũng không có điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch này.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp giấy chứng nhận cho 1 số trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu cấp giấy (có đủ khả năng tài chính nộp để cấp được cấp giấy). Các trường hợp còn lại không cấp giấy chứng nhận thì yêu cầu địa phương chỉ đạo việc đăng ký đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

Bộ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp tìm hiểu sửa đổi quy định về xác định hạn mức đất ở đối có trường hợp người dân đang sử dụng nhiều thửa đất theo hướng xác định hạn mức đất ở để tính tiền sử dụng đất được thực hiện đối có từng thửa đất và giá đất tiến hành là giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối có 1 số trường hợp giao đất trái thẩm quyền trước ngày 15-10-1993 thì không phải đâyng tiền sử dụng đất để bảo đảm kế thừa quy định của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. Các trường hợp còn lại đang sử dụng đất khi tính tiền sử dụng đất thì tiến hành giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

“Các địa phương cần rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch sử dụng đất đối có các khu vực đã có thông báo hoặc chọn lọc thu hồi đất nhưng quá 3 năm không thực hiện để có thể cấp giấy chứng nhận cho người dân”, văn bản nêu rõ.


Duanmasterianphu.com – Theo TBKTSG

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm