TPHCM sẽ giám sát việc đăng ký thế chấp ‘sổ đỏ’

Ngày 16/10, văn phòng UBND TPHCM cho biết vừa ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất trên địa bàn.

Qua đây, TPHCM giao 1 số cơ quan liên quan kiểm tra, theo dõi việc quản lý Giấy chứng nhận QSDĐ trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất của Văn phòng Đăng ký đất đai TP và 1 số chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trước đây, tháng 8/2017, UBND TPHCM cũng cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất và được sử dụng con dấu của Sở.

Theo đây, việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế 1 cửa. Thời gian trả kết quả được tính kể từ ngày có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ.


Duanmasterianphu.com – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339