Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020

UBND TP.HCM vừa trình HĐND thành phố Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh GĐ 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Ảnh minh họa

Đề án nêu rõ, việc thi công thành phố thông minh trong bối cảnh cuộc 1 sốh mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu là biện pháp có tính cấp thiết giúp thành phố tiên đoán tốt và giải quyết 1 số thách thức của quá trình thành phố hóa và hỗ trợ việc hiện thực 1 số mục tiêu của 7 chương trình đột phá cộng 1 số bức xúc khác của người dân; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng phục vụ người dân, tạo điều kiện cho người dân tham dự quản lý thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo xuất phát điểm thuận lợi cho việc triển khai 1 số chương trình đột phá cho 1 số GĐ thứ hai.

Từ đây, UBND thành phố kiến nghị HĐND 1 số vấn đề về thi công thành phố thông minh như chấp thuận chủ trương thi công Trung tâm tìm hiểu mô phỏng tiên đoán thi công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cho TP, Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố và thi công Trung tâm An toàn tài liệu thành phố; đồng thời có ý kiến góp ý, định hướng đối có đề xuất thi công Trung tâm điều hành thành phố thông minh.

UBND thành phố cũng kiến nghị HĐND chấp thuận chủ trương cho Ban Điều hành cập nhật Đề án căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố và ý kiến góp ý của người dân và công ty, chắc chắn việc triển khai thực hiện Đề án được hiệu quả.

Duanmasterianphu.com – Theo Thời báo Ngân hàng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm