Chính phủ thống nhất phương án thu hồi đất cho sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp nhận giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp có Bộ Giao thông Vận tải và một vài cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có qui mô đất thu hồi 5.000 ha, trong đây qui mô đất thi công kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750 ha.

Theo đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có một vài bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định báo cáo tìm hiểu khả thi dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng chắc chắn kịp công đoạn Chính phủ trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 theo quy định.

Các bộ, ngành có liên quan căn cứ tính năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, có trách nhiệm phối hợp nghiêm ngặt có UBND tỉnh Đồng Nai để thi công và sớm đã đi vào hoạt động một vài nội dung của Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và một vài cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn dự định đầu tư cho dự án; trước mắt, phân khai nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua và giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Về việc chọn lọc giải đáp lập báo cáo tìm hiểu khả thi dự án, Thủ tướng chấp nhận tiến hành hình thức chọn lọc nhà thầu trong trường hợp đặc trưng theo quy định ở Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013 để thực hiện một vài gói thầu giải đáp lập Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án. UBND tỉnh Đồng Nai đã đi vào hoạt động phương án và tổ chức chọn lọc nhà thầu trong trường hợp đặc trưng này theo quy định và tự chịu trách nhiệm về chọn lọc của mình.

Bộ Xây dựng tổ chức giải đáp UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc thẩm định, phê duyệt một vài khu tái an cư của dự án theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định khung chính sách bán hàng về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ giao ở văn bản số 2307/TTg-CN ngày 26/12/2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2017.

UBND tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc, thống nhất có Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có qui mô đất thu hồi 5.000 ha, trong đây qui mô đất thi công kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750 ha. Vị trí thực hiện dự án nằm trên địa bàn 6 xã: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn (huyện Long Thành). Sau khi đã đi vào hoạt động, sân bay Long Thành một vàih trọng điểm Tp.HCM 40 km, một vàih Biên Hoà 30 km.

Toàn dự án có hơn 4.700 hộ bị ảnh hưởng, riêng GĐ 1 có gần 1.900 hộ. Phần lớn qui mô đất giải tỏa dao động trên 1.800 ha là đất trồng cao su do một vài công ty quốc doanh quản lý.

Tháng 6 vừa qua, Quốc hội cũng đã chấp nhận tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư của dự án sân bay Long Thành thành dự án thành phần, trong đây nêu rõ qui mô đất thu hồi bao gồm: qui mô đất của dự án sân bay Long Thành 5.000 ha và qui mô đất thi công một vài khu tái an cư tập trung, qui mô nghĩa trang, qui mô một vài công trình phục vụ tái an cư.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tổng chi phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng bao gồm thi công hạ tầng khu tái an cư và khu nghĩa trang là dao động 23.000 tỷ đồng.

Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, mới cung cấp 21,7% nhu cầu.


DiaOcOnline,vn – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880