Công khai dự án không cho phép người nước ngoài sở hữu nhà

UBND TP đã đề nghị Sở Xây dựng xác định danh mục dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở dự án và mở bán công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Sở.

Để chấn chỉnh việc chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận (GCN) cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.HCM, UBND TP đã đề nghị Sở Xây dựng xác định danh mục dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở dự án và mở bán công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Sở, tạo cơ sở pháp lý cho Sở TN-MT cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản gắn liền có đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà.

Sở Xây dựng rà soát hồ sơ cấp GCN cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở từ 1.7.2015 đến nay về số lượng đã tiếp nhận, đã giải quyết và còn tồn đọng; có văn bản trả lời có những trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCN và có thư xin lỗi có những trường hợp chậm trễ; đề xuất hướng xử lý những trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở trong GĐ chuyển tiếp từ 10.12.2015, đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà ở ở phòng công chứng, đã đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính, có cam đoan khi nhà nước có quy định khu vực người nước ngoài không được có.


Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/