Đất 45 m2 có nhà được tách thửa

“Chỉ phân chia hai khu vực tách thửa” là nội dung lần Thứ nhất được quy định ở dự thảo về quy mô tối thiểu khi tách thửa.

Sau nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo lần này nhằm thay thế Quyết định (QĐ) 33/2014 của UBND TP.HCM (về quy mô tối thiểu khi tách thửa) được xem là hoàn chỉnh nên Sở TN&MT chính thức trình TP ngày 18-7 vừa qua.

Ba khu vực gộp thành hai

Theo tờ trình của Sở TN&MT, địa bàn TP được phân chia thành hai khu vực làm cơ sở quy định quy mô tối thiểu để tách thửa.

Theo đây, khu vực 1 gồm quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. Đất ở ở khu vực 1 muốn tách thửa phải chắc chắn thửa đất tách ra có quy mô tối thiểu 50 m2 (đối có thửa đất chưa có nhà) và tối thiểu 45 m2 có thửa đất có nhà đã đi vào hoạt động.

Khu vực 2 gồm một số quận, huyện còn lại. Diện tích nhỏ nhất của thửa đất ở tách ra là 80 m2 (đất trống) và 50 m2 (đất có nhà đã đi vào hoạt động). Diện tích tối thiểu được tính sau khi đã trừ đi lộ giới.

Đây là nội dung lần Thứ nhất được đưa vào một số dự thảo thay thế QĐ 33 sau khi có góp ý của một số quận, huyện. Tại QĐ 33, địa bàn TP phân chia làm ba khu vực có một số quy mô tối thiểu khi tách thửa khác nhau. Trong đây, khu vực 3 gồm một số huyện ngoại thành và quy mô tối thiểu của thửa đất tách ra lớn hơn ở tờ trình này (120 m2 đối có đất trống, 80 m2 đối có đất có nhà). Còn theo dự thảo này thì khu vực 3 được gộp vào khu vực 2.

Cạnh đây, Sở tiếp tục giữ ý kiến về quy định “đất ở có nhà đã đi vào hoạt động” (quy mô tối thiểu nhỏ hơn đất trống – PV) thì nhà ở này phải hình thành trước ngày QĐ 33/2014 có hiệu lực và được cấp giấy chứng nhận quyền có hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.Theo dự thảo, ở khu vực 2, quy mô nhỏ nhất của thửa đất ở tách ra là 80 m2 (đất trống) và 50 m2 (đất có nhà đã đi vào hoạt động) sau khi trừ lộ giới. Ảnh: HTD

Đất ở trên 2.000 m2 muốn tách thửa phải lập dự án

Tại tờ trình, Sở TN&MT bảo lưu quan điểm về nội dung “đất ở trên 2.000 m2 muốn tách thửa phải lập dự án”.

Sở này cho biết Tổng cục Quản lý đất đai cũng “căn bản thống nhất có nội dung này”. Theo Tổng cục Quản lý đất đai, quy định trên nhằm tránh việc lợi dụng tách thửa để giao dịch, thu gom đất để lập phương án tách thửa nhỏ, kinh doanh nhà đất, hình thành một số khu dân cư chưa chắc chắn hạ tầng, không có công trình công cộng về lâu dài sẽ gây sức ép cho chính quyền địa phương.

Sở TN&MT cho biết Sở tiếp thu ý kiến này của Tổng cục vì xuất phát từ thực ở TP có nhiều khu đất trên 2.000 m2 đã tách thửa nhưng các con phố giao thông và khu nhà ở không đồng bộ, thiếu kết nối hạ tầng, không chắc chắn một số chỉ tiêu quy hoạch như các con phố giao thông, không có cây xanh, công trình xã hội…

Được tách thửa ở “đất ở thi công mới”, “đất ở hỗn hợp”

Một trong các góp ý của một số quận, huyện cũng được tiếp thu ở tờ trình lần này là quy định tách thửa đối có đất ở mà theo quy hoạch thì thuộc khu vực “đất ở thi công mới”, “đất ở hỗn hợp”.

Theo đây, trường hợp đất ở như trên sẽ không được tách thửa nếu đã có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thu hồi để thực hiện dự án. Tuy nhiên, nếu sau ba năm mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc có nhưng chưa có thông báo thu hồi đất thì người sử dụng đất được tách thửa.

Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/