Dự án chậm, có tiền mà không tiêu được

Cuối năm 2016, Hà Nội đã sáp nhập 26 Ban quản lý dự án thành 5 đơn vị trực thuộc đô thị. Đây được xem là động thái quyết liệt trong thực hiện tinh giản biên chế và tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đến nay, vận hành của 5 “siêu” ban quản lý dự án này đã xuất hiện nhiều vướng mắc tồn ở.

Ngày 31-12-2016, UBND TP Hà Nội đã ra mắt Quyết định thành lập 5 Ban Quản lý dự án chuyên ngành đô thị (BQLDA). Các BQLDA này được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, công việc của 26 BQLDA tiền thân trực thuộc đô thị và 1 số sở, ngành.

Tổng số cán bộ của 5 BQLDA lên tới 984 người, trong đây có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng. Kết quả khảo sát mới ra mắt của Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND TP Hà Nội cho thấy, sau 8 tháng kể từ ngày thành lập, 5 BQLDA chuyên ngành đã căn bản sắp xếp xong tổ chức nhân sự, bắt đầu đi vào vận hành bài bản.

Hoạt động của 5 “siêu” ban quản lý dự án của đô thị còn nhiều tồn ở

Tỷ lệ giải ngân quá thấp

Các BQLDA được giao tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư của tổng cộng 668 dự án. Tới thời điểm Ban Kinh tế – Ngân sách áp dụng khảo sát, còn 29 dự án chưa hoàn thành công tác tiếp nhận hoặc tiếp nhận không đầy đủ hồ sơ từ chủ đầu tư trước đây. Việc thực hiện trình tự, thủ tục trong quản lý đầu tư thi công theo 1 số quy định mới của Nhà nước và đô thị ở 1 số đơn vị còn lúng túng, đặc trưng là thủ tục liên quan đến phân tách tác động môi trường…

Đến ngày 23-8-2017, trong số 44 dự án chuẩn bị cần bắt đầu làm mới theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của đô thị, còn 20 dự án chưa đã đi vào hoạt động thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (chiếm 45%). Đáng chú tâm, việc triển khai, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 ở 1 số BQLDA còn chậm.

Tỷ lệ giải ngân của 5 BQLDA tóm lại còn thấp. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, đến 23-8-2017, 1 số BQLDA mới giải ngân đạt 1.625 tỷ đồng/6.524 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (bằng 25% kế hoạch). Trong đây, BQLDA văn hóa – xã hội giải ngân đạt mật độ thấp nhất, chỉ bằng 16% kế hoạch. Có tới 17 dự án chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017. Kết quả rà soát cho thấy, 1 số dự án chẳng thể thực hiện hết kế hoạch vốn năm 2017 đã giao trong khi công tác GPMB đối có 1 số dự án còn chậm, dẫn đến thời gian triển khai bị kéo dài.

Lúng túng, chưa đủ kinh phí để trả thu nhập

Cũng theo kết quả khảo sát, 1 số BQLDA còn gặp nhiều gặp khó, vướng mắc trong việc tự chủ, tự chắc chắn kinh phí cho vận hành. Có BQLDA chưa đủ kinh phí để trả thu nhập cho cán bộ, người lao động năm 2017, phải trình UBND TP ứng trước ngân sách (BQLDA nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được UBND TP hỗ trợ 1,4 tỷ đồng và tạm ứng ngân sách đô thị 6,2 tỷ đồng; BQLDA giao thông chuẩn bị chỉ đủ kinh phí vận hành đến hết quý III-2017…). Một số BQLDA có tình trạng viên chức, cán bộ hợp đồng có trình độ, bí kíp chuyển công tác.

Chỉ ra 1 số lý do dẫn tới 1 số tồn ở trên, Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND TP Hà Nội cho rằng, việc thành lập 1 số BQLDA chuyên ngành trên cơ sở sáp nhập bộ máy tổ chức, con người từ nhiều cơ quan khác nhau nên rõ ràng cần 1 dao động thời gian nhất định để ổn định tổ chức, tập trung vào công việc, nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Ban Kinh tế – Ngân sách, số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so có khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai nhưng tính chuyên nghiệp của 1 số BQLDA, trình độ của cán bộ tham mưu chưa đồng đều. Việc chủ động phối hợp giữa 1 số BQLDA có 1 số sở, ngành của đô thị trong tháo gỡ gặp khó, vướng mắc khi triển khai 1 số thủ tục đầu tư công còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số chủ đầu tư lúng túng, chưa có sự phối hợp, chia sẻ tài liệu kịp thời…

Kiến nghị đô thị 1 loạt 1 số biện pháp nhằm tháo gỡ gặp khó cho 1 số BQLDA , Ban Kinh tế – Ngân sách cũng yêu cầu 1 số đơn vị này phải tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị; thi công bộ máy tổ chức chắc chắn gọn nhẹ, tinh nhuệ, chuyên nhiệm để thực hiện 1 số nhiệm vụ được giao, từ đây chắc chắn nguồn thu để tự chủ kinh phí cung cấp chi trả thu nhập cho cán bộ, người lao động.

Duanmasterianphu.com – Theo ANTĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm