Gián tiếp điều tiết bất động sản

Quy định liên quan đến tín dụng bất động sản của NHNN là 1 số 1 sốh thức gián tiếp, không can thiệp trực tiếp vào vận hành của 1 số NHTM.

Thị trường bất động sản (bất động sản) có diễn biến khá tích cực, sôi động ở đa số 1 số phân khúc phân khúc từ năm 2014-2016, nhưng đến năm nay có chiều hướng hạ nhiệt. Theo phân tích của 1 số chuyên gia dòng vốn tín dụng đổ vào phân khúc bất động sản đã giảm, do tác động từ chính sách bán hàng tín dụng.

Thế nhưng, có vai trò là cơ quan quản lý 1 số vận hành tiền tệ tín dụng, chắc chắn an toàn hệ thống, phải chắc chắn tuân thủ qui định phân khúc trong quản lý, NHNN đã sử dụng 1 số công cụ gián tiếp để hạn chế dòng vốn tín dụng vào 1 số lĩnh vực rủi ro. Trong GĐ 2015-2016 tín dụng bất động sản tăng mạnh dao động trên 20%, có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao.

Trước tình hình đây, NHNN cũng đã có 1 số cảnh báo cho 1 số NHTM thận trọng cho vay trong lĩnh vực này. Đồng thời, nâng mật độ rủi ro trong cho vay bất động sản từ 150% lên 200%. Việc quy định này đã có tác động nhất định đến vận hành cho vay bất động sản của 1 số NHTM, buộc 1 số ngân hàng phải chọn lọc 1 số phân khúc phân khúc hiệu quả để chắc chắn mật độ an toàn vốn tối thiểu theo quy định. Bởi nâng mật độ rủi ro đồng nghĩa có việc giảm mật độ an toàn vốn nếu 1 số nhân tố khác không đổi.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đây, NHNN thực hiện công đoạn giảm mật độ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Tác động của quy định này đến phân khúc bất động sản không nhiều. Bởi tỷ trọng tín dụng bất động sản chỉ chiếm dao động 30% tổng dư nợ tín dụng trung và dài hạn, còn dư nợ tín dụng trung và dài hạn tăng hay giảm còn tùy thuộc không ít vào khả năng huy động vốn trung dài hạn của 1 số NHTM. Song việc kéo dài công đoạn này giúp 1 số NHTM đủ thời gian để có thể điều chỉnh vận hành cho vay trên phân khúc bất động sản 1 1 sốh hiệu quả nhất.

Có thể thấy quy định liên quan đến tín dụng bất động sản của NHNN là 1 số 1 sốh thức gián tiếp, không can thiệp trực tiếp vào vận hành của 1 số NHTM. Bởi 1 số NHTM cũng là DN, tự chịu trách nhiệm về vận hành kinh doanh của mình, trên cơ sở tuân thủ 1 số quy định của pháp luật hiện hành. Trên thực ở, để chắc chắn an toàn, hạn chế rủi ro trong vận hành của ngân hàng mình. Nhất là trong GĐ tái cơ cấu thì chính bản thân từng NHTM cũng có 1 số quy định riêng về tín dụng bất động sản, trên qui định tuân thủ 1 số quy định của NHNN, cho vay an toàn, hiệu quả.

Các NHTM tự chọn lọc 1 số phân khúc phân khúc bất động sản có độ rủi ro thấp. Đối có phân khúc phân khúc nhà ở, việc cho vay ở 1 số dự án nhà ở đang được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ tham khảo tài trợ cho 1 số dự án có đầu ra khả thi, pháp lý đầy đủ và chủ đầu tư danh tiếng trên phân khúc… Do vậy, về căn bản dòng vốn tín dụng sẽ đổ vào 1 số phân khúc phân khúc có độ an toàn, tính thanh khoản của phân khúc cao.

Từ đây, cho thấy sử dụng 1 số công cụ tiền tệ gián tiếp tuân thủ qui định phân khúc để điều tiết phân khúc, sẽ có tác dụng phân bổ nguồn vốn tín dụng hiệu quả. Phương thức quản lý này, tự nó cũng sẽ điều chỉnh hành vi của 1 số nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản, hướng họ đầu tư vào 1 số phân khúc phân khúc đang có nhu cầu phát triển. Theo đây, họ phải tham khảo kỹ, dự báo chính xác xu hướng phát triển của từng phân khúc phân khúc để đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn, tạo cơ sở cho sự phát triển phân khúc bất động sản phát triển 1 1 sốh bền vững.

Duanmasterianphu.com – Theo Thời báo Ngân hàng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339