Hà Nội cần công khai quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, Hà Nội còn 1 số tồn ở trong việc bố trí quỹ đất thi công nhà ở xã hội. Cơ quan này cũng đề nghị Hà Nội công khai đất để phát triển nhà ở xã hội.

Mới đây, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký kết luận thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ở TP. Hà Nội. Theo đây, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra 1 loạt một vài tồn ở cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình nhà ở, phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội chưa bố trí quỹ đất và quy hoạch khu vực riêng để lập một vài dự án thi công nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Hà Nội cũng chưa có vốn thông qua quỹ đầu tư cho một vài dự án phát triển nhà ở, ngoài dự án nhà ở tái an cư.Mục tiêu quy mô nhà bình quân ở Hà Nội đến năm 2020. Đồ họa: Hiếu Công.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP. Hà Nội còn tồn ở trong việc chưa tổng hợp số liệu đầy đủ công tác phát triển nhà ở dẫn đến thiếu tài liệu phục vụ quản lý Nhà nước. Một số chỉ tiêu phát triển nhà ở chưa được thống kê, chưa phân tích. Một số chỉ tiêu chưa đạt so có chọn lọc của Thủ tướng.

Việc thống kê, phân tích thực trạng mức độ cung cấp nhu cầu đối có nhà ở dành cho công nhân, sinh viên, người lương thấp, tái an cư, thương mại chưa chính xác, cụ thể và đầy đủ.

Việc ra mắt tài liệu, công khai chương trình, kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt chưa đúng quy định. Việc lập và phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chưa đầy đủ nội dung, chưa cung cấp đề nghị.


Mục tiêu quy mô thi công nhà ở cho 1 số đối tượng đến năm 2020. Đồ họa: Hiếu Công.

Với một vài tồn ở đã nêu, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng công khai quy mô đất dành đề phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Hà Nội cũng cần ra mắt một vài nội dung, kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Thành phố cần bố trí quỹ đất, nguồn vốn ngân sách địa phương đầy đủ để thi công nhà ở xã hội, sinh viên, công nhân và nhà ở cho hộ nghèo nhằm thực hiện một vài chỉ tiêu Thủ tướng giao.

Điều 54, Luật Nhà ở 2014: Yêu cầu đối có dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội

1. Đáp ứng một vài đề nghị quy định ở Điều 19 của Luật này; trường hợp thi công nhà ở xã hội chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cộng cấp trước khi chọn lọc chủ trương đầu tư dự án thi công nhà ở.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội để cho thuê.

3. Đối có dự án thi công nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội riêng để cho thuê quy định ở khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% quy mô nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê; chủ đầu tư được hưởng cơ chế ưu đãi thi công nhà ở để cho thuê theo quy định ở khoản 1 Điều 58 của Luật này đối có phần quy mô 20% nhà ở xã hội để cho thuê và được phân phối nhà ở này cho người đang thuê theo quy định về phân phối nhà ở xã hội sau thời hạn 05 năm cho thuê.

4. Dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, kiểm soát về chất lượng, nguyên tắc quy mô, giá thuê, giá thuê mua, giá phân phối và việc xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở.

Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội GĐ 2012-2020.

Mục tiêu đến năm 2020:

– Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 26,3 m2/người (quy mô nhà ở tối thiểu 8,5 m2/người), trong đây khu vực thành phố 29,1 m2/người, khu vực nông thôn 22,1 m2/người.

– Nâng mật độ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên thành 91,2%; đã đi vào hoạt động việc xóa nhà tạm, nhà ở đơn sơ.

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

+ Đầu tư thi công dao động 800.000 m2 sàn, cung cấp 130.000 chỗ ở cho sinh viên;

+ Đầu tư thi công dao động 3.000.000 m2 sàn, cung cấp 400.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động làm việc ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, một vài cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả một vài cơ sở khai thác, chế biến) của toàn bộ một vài ngành, nghề;

+ Đầu tư thi công dao động 2.223.000 m2 sàn, tương ứng 32.000 căn hộ cao tầng cho một vài đối tượng xã hội.


Duanmasterianphu.com – Theo Zing

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339