Hà Nội ra tối hậu thư với 42 công trình sai phạm

UBND đô thị Hà Nội vừa đề nghị 1 số đơn vị xử lý triệt để có vi phạm của 42 dự án trên địa bàn đô thị.

Chung cư Golden West bị đình chỉ vận hành do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đây, đối có 1 số dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ chung cư làm tăng thêm dân số cơ học, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải phân tích lại khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tuy nhiên, UBND đô thị cũng nhấn mạnh, Thanh tra Sở Xây dựng và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đô thị Hà Nội vẫn phải xử lý, xử phạt và ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phòng cháy.

Đối có phần qui mô vi phạm trật tự thi công trong quá trình thụ lý, thẩm định hồ sơ tham khảo cấp giấy chứng nhận phải có ý kiến của cơ quan quản lý thi công.

Đặc biệt, trong số 42 dự án này có 9 dự án có vi phạm phức tạp, Hà Nội giao 1 số sở ngành và 1 số quận làm rõ các nội dung, giải pháp cần xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải báo cáo bằng văn bản về kết quả cấp giấy chứng nhận của 9 dự án có vi phạm.

Trong đây, cần làm rõ tổng số căn hộ chung cư theo kiến trúc được duyệt, kết quả đã cấp giấy chứng nhận. Sở Xây dựng phân tích, để xuất giải pháp xử lý, khắc phục vi phạm của từng dự án.

UBND đô thị Hà Nội cũng giao 1 số quận huyện phải chịu trách nhiệm trước đô thị về các tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh 1 số trường hợp vi phạm đất đai, quy hoạch kiến trúc, trật tự thi công trên địa bàn quản lý. Nếu chủ đầu tư không chấp hành, phải đã đi vào hoạt động hồ sơ, xử lý dứt điểm phần công trình vi phạm theo quy định.

UBND TP cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cộng Cục thuế, Sở Tài chính lập hồ sơ điều chỉnh chọn lọc giao đất và xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính do 1 sốh tân tỷ lệ, hệ số sử dụng đất đối có phần qui mô sai phạm.

Các sở, ngành, UBND 1 số quận, huyện, thị xã và 1 số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện; báo cáo UBND TP kết quả trong tháng 10/2017.


Duanmasterianphu.com – Theo VOV

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880