Hà Nội yêu cầu minh bạch các thông tin về quy hoạch

Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 911-TB/TU thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về thực hiện những biện pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong Chỉ số phân tách năng lực tranh đua cấp tỉnh (PCI) của Thành phố.

Theo đây, Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện những nhiệm vụ, biện pháp đã nêu trong Báo cáo số 395/BC-BCS, ngày 5/9/2017; trong đây, cần có những biện pháp có tính đột phá nhằm sớm cải thiện 6 vấn đề trong chỉ số tiếp cận đất đai có điểm số thấp.

Bênh cạnh đây, cần thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ những tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở những quận, huyện, thị xã và ở những khu công nghiệp, cụm công nghiệp, những dự án được Nhà nước giao, cho thuê, tạo thuận lợi cho công ty có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận tài liệu về đất đai.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để chắc chắn những cơ chế, chính sách bán hàng, trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai và việc thực thi của những cấp, những ngành có liên quan công khai, minh bạch, kịp thời, thuận lợi, tiết kiệm thời gian và kinh phí tuân thủ cho công ty.

Duanmasterianphu.com – Theo VnMedia

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880