Hard sell và soft sell là gì

Hard sell là phương pháp tiếp cận trực tiếp với khách hàng để quảng bá và bán hàng. Trái lại, Soft sell là một kỹ thuật bán hàng nhẹ nhàng, thông qua khuyến mãi hoặc việc xây dựng mối quan hệ cá nhân, tập trung vào việc xây dựng danh tiếng và tạo mối quan hệ lâu dài.

Hard sell tiếp cận trực tiếp với khách hàng để quảng bá và bán hàng, được đặt trưng bởi các quảng cáo bán hàng tích cực.

Soft sell là một kỹ thuật bán hàng khuyến mãi hoặc cá nhân gián tiếp, tập trung xây dựng danh tiếng và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Hard sell đi thẳng vào vấn đề cả người bán và người mua đều hiểu và mong đợi, dành cho những khách hàng đã sẵn sàng mua và không cần phải tìm kiếm xung quanh hoặc so sánh với cửa hàng khác.

Soft sell dựa trên việc xây dựng mối quan hệ. Nhân viên bán hàng tìm phương pháp thụ động để cho khách hàng tiềm năng thấy những gì họ cung cấp, đây là một cách tiếp cận không trực tiếp.

Một số nhà công nghiệp có xu hướng dễ chọn phương pháp hard sell hơn, như bán hàng trực tiếp, tiếp thị qua điện thoại, bảo hiểm xe hơi cho thuê, bán xe và bảo hiểm, một trăm phần trăm hoa hồng dựa trên công việc và các cửa hàng bán lẻ. Soft sell cần có thời gian, vì vậy các nhà công nghiệp có chu kỳ bán dài hơn sẽ sử dụng phương pháp này, ví dụ như các chuyên gia tư vấn, sản xuất, tiếp thị, xây dựng và kiến trúc sư.

Vấn đề của hard sell là khi thực hiện nó quá nhiệt tình, mạnh mẽ, nỗ lực giúp đỡ của người bán hàng sẽ bị coi là một sự phiền toái.

Soft sell có thể hoạt động trong một số trường hợp nhưng không hợp lý khi áp dụng các chiến thuật đó cho tất cả các khách hàng, tìm hiểu các điều kiện làm cho công việc soft sell và áp dụng nó ở đó.

Bài viết hard sell và soft sell là gì được tổng hợp bởi Duanmasterianphu.com.

0913.756.339