HoREA kiến nghị cần có quy định về sử dụng đất đối với “đặc khu kinh tế”

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XI) về đổi mới chính sách phân phối hàng pháp luật đất đai, ngày 9/10/2017, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã góp ý 1 số nội dung quan trọng khi sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013.

Một dự án BDS ở TP.HCM. Ảnh: T.H

Theo đấy, HoREA kiến nghị bổ sung chế định “Đất sử dụng cho du lịch” cũng là 1 loại hình của đất phi nông nghiệp vào Chương X Luật Đất đai 2013 để quản lý thống nhất, tạo điều kiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. “Đất sử dụng cho du lịch” chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng mà thôi, không được biến tướng thành khu nhà ở của một vài hộ gia đình để tránh làm quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực.

Cho phép người mua sản phẩm condotel trong một vài dự án du lịch nghỉ dưỡng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền có và quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, tương tự như quy định ở khoản 3 điều 126 Luật Đất đai 2013 đã cho phép người mua nhà ở trong một vài dự án nhà ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền có nhà ở và quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

Về tài chính đất đai, HoREA cho rằng đấy là vấn đề rất lớn trong pháp luật đất đai cần phải được tham khảo giải quyết tổng thể, trước hết là tiền sử dụng đất đối có một vài dự án nhà ở; tiền thuê đất đối có đất phi nông nghiệp trong đấy có đất được quy hoạch phát triển một vài khu thương mại, dịch vụ, một vài khu du lịch, nghỉ dưỡng (một vài dự án condotel), để chắc chắn mức thu hợp lý và không bị thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Kiến nghị cho phép chủ đầu tư được mua phân phối tất cả hoặc 1 phần dự án kể từ thời điểm sau khi đã đã đi vào làm việc giải phóng mặt bằng dự án. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, mua phân phối dự án BDS cũng là 1 “điểm nghẽn” của phân khúc BDS giai đoạn này, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp hợp lý và hiệu quả để xử lý triệt để vấn đề này.

Hiệp hội cảm thấy việc mua phân phối dự án là làm việc giữa một vài nhà đầu tư có nhau, chưa phải là phân phối nhà ở cho người mua nhà. Nếu bên mua phân phối chưa đã đi vào làm việc một vài thủ tục đầu tư, thi công thì bên nhận mua phân phối dự án sẽ tiếp tục thực hiện đã đi vào làm việc một vài công việc này. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi khoản (1.b) Điều 194 Luật Đất đai, và sửa đối khoản 2 Điều 49 Luật Kinh doanh BDS để cho phép chủ đầu tư được quyền mua phân phối tất cả hoặc 1 phần dự án kể từ thời điểm sau khi đã đã đi vào làm việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch của dự án; coi mua phân phối dự án, 1 phần dự án là làm việc lẽ thường trong quá trình đầu tư kinh doanh theo nhu cầu của một vài công ty.

Mới đấy, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của một vài tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, trong đấy có cơ chế xử lý tài sản bảo đảm là dự án BDS chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, HoREA kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh BDS về mua phân phối dự án, 1 phần dự án BDS theo cơ chế đã được xác lập ở Nghị quyết này.

Hiện nay, nhà nước đang chỉ đạo thành lập một vài “đặc khu kinh tế” có môi trường đầu tư và kinh doanh độc đáo thuận lợi cho một vài nhà đầu tư trong và ngoài nước, chuẩn bị sẽ giao quyền sử dụng đất có thời hạn tối đa đến 99 năm. Điều này chưa được quy định trong Luật Đất đai 2013. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 151 Luật Đất đai 2013 để điều chỉnh quy định sử dụng đất đối có “đặc khu kinh tế” để thích hợp có tình hình phát triển mới giai đoạn này.

Tại thành thị Hồ Chí Minh có các thửa đất ở lớn có quy mô trên 2.000 m2. Theo quy định của Điều 144 Luật Đất đai 2013 về đất ở thành thị thì người sử dụng đất có quyền tách thửa đất ở này, nhưng hệ lụy là giới “đầu nậu” đã lợi dụng để tách thửa tràn lan, tác động xấu đến quy hoạch phát triển thành thị. Hiệp hội và Sở Tài nguyên- Môi trường đã kiến nghị Thành phố ban hành quy định tách thửa đất ở có quy mô từ 2.000 m2 trở lên thì phải lập dự án để quản lý nghiêm ngặt về quy hoạch.


Duanmasterianphu.com – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339