Loạt kiến nghị nhằm giảm giá nhà, xóa cơ chế xin-cho

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị lên 1 số cơ quan Trung ương sửa đổi 1 số điều liên quan đến Luật Đất đai 2013 có mục đích giảm giá nhà ở, tăng tính minh bạch cho phân khúc.HoREA kiến nghị nhữngh tân cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án để giảm kinh phí nhà ở, tăng tính minh bạch và loại trừ cơ chế xin-cho trên phân khúc BĐS.

Cụ thể, HoREA cho rằng, tiền sử dụng đất là 1 “điểm nghẽn” của phân khúc BĐS, là “gánh nặng” của công ty và người tiêu dùng phải gánh chịu khi mua nhà; là ẩn số không minh bạch mà nhà đầu tư chẳng thể tiên lượng trước khi chọn lọc đầu tư, là môi trường dễ phát sinh tiêu cực và tạo ra cơ chế xin – cho.

Để phân khúc BĐS vận hành thực sự theo cơ chế phân khúc, HoREA kiến nghị nhữngh tân cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án để giảm kinh phí nhà ở, tăng tính minh bạch và loại trừ cơ chế xin-cho trên phân khúc BĐS, có 2 phương án sửa đổi nhữngh tính tiền sử dụng đất.

Phương án 1, HoREA yêu cầu phải nhữngh tân triệt để quan điểm về tiền sử dụng đất, cần coi đây là 1 sắc thuế như đề xuất của UBND Tp.HCM trước đây.

Cụ thể, về lâu dài yêu cầu tìm hiểu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở có thuế suất nhất định, đề xuất dao động 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin – cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước.

Việc tiến hành thuế sử dụng đất sẽ giúp cho công ty và người tiêu dùng không phải chịu gánh nặng tiền sử dụng đất như giai đoạn này; công ty có thể tiên lượng kinh phí tạo lập quỹ đất khi đầu tư dự án; Nhà nước có nguồn thu thuế sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Do vậy, HoREA kiến nghị bổ sung quy định “Thu tiền sử dụng đất đối có trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, có mức thu bằng 15% (hoặc …%) bảng giá đất (bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất k) do UBND cấp tỉnh ban hành”.

Và để thực hiện được cơ chế này, Hiệp hội yêu cầu bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm 1 lần” ở điều 113 Luật Đất đai và sửa đổi điều 114 Luật Đất đai theo hướng giao trách nhiệm và toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá đất để chắc chắn thực hiện qui định “giá đất thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc” theo điều 112 Luật Đất đai để thích hợp có thực ở tình hình của địa phương.

Ở phương án 2, HoREA cho rằng, việc phải nhữngh tân ngay tức thì chính sách phân phối hàng thu tiền sử dụng đất như giai đoạn này có thể khó được đâyn nhận, vì cần phải có thời gian để tạo sự đồng thuận, nên dẫn đến phương án 1 chưa được chấp thuận.

Vấn đề cần giải quyết cấp bách trước mắt là cần phải cải nhữngh triệt để quy trình, thủ tục hành chính để việc xác định tiền sử dụng đất của công ty được thực hiện minh bạch, mau chóng, hợp lý và loại trừ được những nhân tố phát sinh tiêu cực.

Do đây, HoREA yêu cầu giao cho Sở Tài chính là đầu mối chủ trì trọn vẹn công tác thuê đơn vị giải đáp xác định giá đất; dự trù nội dung trình Hội đồng thẩm định giá đất đô thị tham khảo chọn lọc giá đất cụ thể để xác định tiền sử dụng đất dự án;

Đề nghị cho phép chủ đầu tư dự án được tham dự và được quyền nêu ý kiến ở cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất đô thị khi thẩm định giá đất dự án của đơn vị mình; Trong trường hợp chủ đầu tư dự án không nhất trí có phương án giá đất của đơn vị giải đáp đã lập thì có thể đề xuất chọn đơn vị giải đáp khác để lập phương án giá đất.

Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị cho phép chủ đầu tư được quyền giao dịch trọn vẹn hoặc 1 phần dự án kể từ thời điểm sau khi đã đã đi vào vận hành giải phóng mặt bằng dự án. Bởi, giao dịch dự án BĐS là 1 “điểm nghẽn” của phân khúc BĐS giai đoạn này. Tp.HCM có dao động 500 dự án hiện đang ngừng triển khai là “phần chìm của tảng băng hàng tồn kho”, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp hợp lý và hiệu quả để xử lý triệt để vấn đề này.

“Hiệp hội cảm thấy việc giao dịch dự án là vận hành giữa những nhà đầu tư có nhau, chưa phải là phân phối nhà ở cho người mua nhà. Nếu bên giao dịch chưa đã đi vào vận hành những thủ tục đầu tư, thi công thì bên nhận giao dịch dự án sẽ tiếp tục thực hiện đã đi vào vận hành những công việc này”, HoREA cho hay.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị cho phép chủ đầu tư được quyền giao dịch trọn vẹn hoặc 1 phần dự án kể từ thời điểm sau khi đã đã đi vào vận hành giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch của dự án; coi giao dịch dự án, 1 phần dự án là vận hành thông thường trong quá trình đầu tư kinh doanh theo nhu cầu của những công ty.

HoREA cũng kiến nghị cho phép thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc có của mình gắn liền có đất ở những ngân hàng ở nước ngoài, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật của nước ta.

Cùng có đây là kiến nghị cơ chế cụ thể để thực hiện quy định “Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, quy định đấu giá quyền sử dụng đất dự án và 1 số quy định khác liên quan đến người nước ngoài mua nhà, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia…


Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880