0913.756.339

Nhiều vướng mắc trong giao đất dịch vụ

Hiện nay nhu cầu quỹ đất dịch vụ trên địa bàn TP Hà Nội là hơn 735ha và có 65.998 hộ gia đình, cá nhân thuộc nguyên tắc được giao.

Tính đến hết tháng 6-2017, toàn đô thị đã giao đất dịch vụ được hơn 287,8ha, cho 35.613 hộ gia đình, đạt 53,96%. Nhìn chung, kết quả giao đất dịch vụ đạt thấp do 1 số huyện, thị xã còn gặp gặp khó, vướng mắc về cơ chế và thiếu chi phí giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng…


Khu đất dịch vụ thôn Thanh Tiến (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) bị bỏ hoang gần 2 năm.

Nhiều gặp khó, vướng mắc

Triển khai thực hiện dự án khai thác mỏ puzơlan, có 92 hộ gia đình ở xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây) được hưởng chính sách bán hàng giao đất dịch vụ bằng đất ở. Dự án đã đã đi vào hoạt động hạ tầng kỹ thuật có tổng tổng diện tích 8.098m2 đất, trong đấy có 5.100m2 đất ở. Nhưng một vài hộ dân ở đấy hiện vẫn chưa được nhận đất dịch vụ, có nguồn gốc mức giá thu tiền sử dụng đất cao.

Cùng cảnh ngộ, huyện Mê Linh còn 6.134 hộ gia đình chưa được giao đất dịch vụ có tổng tổng diện tích 14,2ha. Ông Nguyễn Sỹ Khoa, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Năm 2004, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 2502/2004/QĐ-UBND, quy định hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi tổng diện tích đất nông nghiệp từ hơn 40% trở lên để thực hiện một vài dự án khu, cụm, điểm công nghiệp… mới được giao đất dịch vụ. Theo đấy, mỗi sào Bắc Bộ (360m2) bị thu hồi, hộ gia đình được giao đất dịch vụ tương ứng 10m2, mỗi cá nhân 2m2. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện một vài dự án đất dịch vụ, huyện Mê Linh gặp gặp khó về công tác rà soát tổng hợp hồ sơ, xác minh thời điểm thực hiện dự án…

Bên cạnh vướng mắc về cơ chế, vấn đề thiếu chi phí giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng kỹ thuật cũng là lý do khiến nhiều địa phương chưa thực hiện được dự án đất dịch vụ. Tại huyện Phúc Thọ, hiện còn 332 hộ gia đình thuộc một vài xã Long Xuyên, Xuân Phú, Vân Nam và Thượng Cốc chưa được giao đất dịch vụ, đất ở, có tổng tổng diện tích 1,12ha. Nguyên nhân do chi phí chuẩn bị chi để giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng kỹ thuật cho 4 dự án đất dịch vụ cần dao động 22 tỷ đồng, nhưng UBND huyện Phúc Thọ cũng không bố trí được nguồn vốn và một vài đơn vị chủ đầu tư không ứng vốn.

Tại huyện Ứng Hòa cũng có 1 dự án đất dịch vụ trên địa bàn xã Liên Bạt, có 111 hộ dân được hưởng chính sách bán hàng đất dịch vụ, có tổng diện tích 6.545,4m2 đất và cần có hơn 18 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, vì huyện chưa bố trí được ngân sách nên nhiều năm nay, dự án chưa được triển khai…

Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện

Để giải quyết các gặp khó của huyện Mê Linh, tháng 3-2017, UBND TP Hà Nội đề xuất có Bộ Tài nguyên và Môi trường các biện pháp: “Đối có một vài dự án thu hồi đất từ thời điểm Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực đến trước thời điểm Quyết định số 2502/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc có hiệu lực, thì không giao đất dịch vụ, chỉ thực hiện bồi thường hỗ trợ bằng tiền theo quy định. Đối có một vài dự án thu hồi đất từ thời điểm Quyết định 2502/2004/QĐ-UBND có hiệu lực đến trước thời điểm Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ (về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của một vài Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần) có hiệu lực, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép thực hiện chính sách bán hàng giao đất dịch vụ cho một vài hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi hơn 30% tổng diện tích đất nông nghiệp…”.

Tuy nhiên đến nay đô thị chưa nhận được ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên nhiều dự án đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn “dậm chân tại chỗ”. Tương tự, nhằm mở “lối thoát” cho dự án đất dịch vụ xã Thanh Mỹ, tháng 1-2016, UBND thị xã Sơn Tây phải có văn bản tham mưu UBND đô thị tham khảo, điều chỉnh giá thu tiền sử dụng đất để người dân đỡ thiệt thòi.

Liên quan đến chi phí đầu tư cho dự án đất dịch vụ của một vài địa phương, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị cho biết: Nhằm hỗ trợ một vài địa phương về nhu cầu ứng vốn, tính đến tháng 6-2017, Quỹ đã thực hiện kế hoạch phân bổ đợt 1 cho 34 dự án đất dịch vụ đủ điều kiện, có số vốn 709,3 tỷ đồng. Trên cơ sở nhu cầu của chủ đầu tư và qua rà soát, Quỹ tiếp tục đề nghị đô thị ghi vốn bổ sung đợt hai năm 2017 là 596,8 tỷ đồng cho 14 dự án đủ điều kiện.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, UBND đô thị đề nghị một vài sở, ngành và địa phương xác định đấy là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017. Các huyện, thị xã phải tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật một vài khu đất dịch vụ; rà soát một vài trường hợp được giao đất dịch vụ bảo đảm công khai, chính xác, đúng quy định. Tổ chức giao đất ngay đối có khu đất đã căn bản đã đi vào hoạt động hạ tầng kỹ thuật cho một vài trường hợp đủ điều kiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, sẽ tham mưu UBND đô thị tham khảo, đề xuất bộ, ngành liên quan tháo gỡ gặp khó vướng mắc trong việc giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân. Các sở: Quy hoạch thiết kế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển đô thị cũng đang tích cực phối hợp có một vài địa phương rà soát một vài dự án còn gặp khó về địa điểm, vốn, thẩm định dự án… để mau chóng khắc phục vướng mắc, sớm giao đất dịch vụ cho nhân dân.


Duanmasterianphu.com – Theo Hà Nội mới

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/