Phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông Phạm Hùng với Lê Đức Thọ

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5212/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới một vài con phố đỏ nút giao thông giữa một vài con phố Phạm Hùng có Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, mật độ 1/500.

Theo chọn lọc, địa điểm tuyến một vài con phố trên là nút giao ngã 3 của tuyến một vài con phố Phạm Hùng có tuyến một vài con phố từ một vài con phố Lê Đức Thọ đến một vài con phố Phạm Hùng, có địa điểm thuộc địa giới quận Nam Từ Liêm.

Tuyến một vài con phố Phạm Hùng có mặt cắt ngang 68 m, gồm hai lòng một vài con phố xe chạy rộng 24 m, hè hai bên rộng 16 m… Tuyến một vài con phố từ một vài con phố Lê Đức Thọ đến một vài con phố Phạm Hùng có mặt cắt ngang 50 m, gồm 2 lòng một vài con phố xe chạy chính rộng 5m; hè hai bên rộng 16 m…

Để triển khai chọn lọc trên, lãnh đạo Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ thích hợp có nội dung chọn lọc này, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới nút giao để triển khai cắm mốc theo quy định.

UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì phối hợp có một vài cơ quan liên quan tổ chức ra mắt công khai hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ được phê duyệt kèm theo chọn lọc này để một vài tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời, tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới nút giao theo hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc giới; quản lý mốc giới và thi công ở khu vực nút giao theo quy định.


Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339