Tạo điều kiện phát triển hạ tầng, nhà ở

TPHCM cần 1 nguồn vốn rất lớn để đầu tư hạ tầng, phát triển nhà ở, chỉnh trang thành phố… Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách nhà nước có hạn, việc huy động nguồn lực từ công ty, các tổ chức kinh tế… rất quan trọng.

Hạn chế chỉ định thầu

Hiện nay, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa để huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài phát triển hệ thống hạ tầng thành phố, giao thông, các dự án chỉnh trang thành phố theo các hình thức hợp tác công tư (PPP) có các loại hình như thi công – chuyển giao (BT), thi công – khai thác – chuyển giao (BOT)… đã có lại nhiều hiệu quả thiết thực, đâyng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và các địa phương. Thời gian qua, ở TPHCM nhiều công ty, nhà đầu tư đã tham dự thực hiện các gói thầu BT, BOT, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.

Mới đây, UBND TP đã mở phân phối 133 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa, trong đây đa số là các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chỉnh trang thành phố. Điển hình như dự án chỉnh trang khu vực Nam Kênh Đôi, quận 8 có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng, có quỹ đất đối ứng ở chỗ dao động 28ha; dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, dự trù đối ứng bằng 16 khu đất…

Tuy nhiên, do việc thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu cho nhà đầu tư theo hình thức BT, BOT khá phổ biến trong thời gian qua đã bộc lộ các mặt hạn chế, dẫn đến phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh và lợi ích xã hội.

Bởi lẽ, khi được chỉ định làm nhà thầu xây lắp không phải qua thủ tục đấu thầu rộng rãi để chọn lọc nhà thầu, sẽ không tạo, tính minh bạch, bình đẳng, tranh đua lành mạnh, nên môi trường kinh doanh bị sụt giảm, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Do vậy, Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị cũng thực hiện hình thức BT, BOT nhưng phải đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế để chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư đối có các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, chỉnh trang phát triển thành phố theo phương thức xã hội hóa, kể cả các khu đất vàng trong quá trình thực hiện thu hồi quỹ đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở vận hành sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà tài sản gắn liền có đất thuộc có nhà nước.

HoREA cũng đề nghị hạn chế tối đa việc chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư, và chỉ thực hiện việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong các trường hợp độc đáo theo Điều 26 Luật Đấu thầu, để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tranh đua lành mạnh, làm lợi cho ngân sách nhà nước và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Cần tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư phát triển dự án thích hợp quy hoạch. Ảnh: P. LONG

Lấy ý kiến dân cư về quy hoạch phải dễ làm

Trong thời gian qua, để dự trù đầu tư dự án bất động sản, việc lấy ý kiến đại diện cùng đồng dân cư được cơ quan công dụng thực hiện khi chủ đầu tư xin cấp giấy phép quy hoạch. Sau đây, nếu chủ đầu tư đề nghị có sự cách tân 1 số nội dung quy hoạch, phải làm lại thủ tục lấy ý kiến đại diện cùng đồng dân cư.

Đối có dự án đang thi công dở dang, nếu chủ đầu tư đề nghị có sự cách tân 1 số nội dung quy hoạch, thiết kế hạng mục cũng phải làm lại thủ tục lấy ý kiến đại diện cùng đồng dân cư.

Trong khi đây, mẫu “Phiếu góp ý của cùng đồng dân cư liên quan” có quá nhiều nội dung nặng về chuyên môn quy hoạch (như cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất, tỷ lệ thi công, hệ số sử dụng, dao động lùi công trình so có ranh lộ giới các tuyến các con phố giáp giới khu đất, các đề nghị về hạ tầng kỹ thuật; các đề nghị về hạ tầng xã hội, các đề nghị về bảo vệ môi trường, các đề nghị về tổ chức không gian thiết kế phong cảnh)… mà chỉ các chuyên gia về quy hoạch thi công mới am hiểu, dẫn đến việc lấy ý kiến đại diện cùng đồng dân cư chưa thật sự sát thực, mất rất nhiều thời gian và công sức.

Việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến đại diện cùng đồng dân cư trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch của dự án là cần thiết, nhằm bảo đảm cho đại diện cùng đồng dân cư có quyền tham dự ý kiến đâyng góp về dự trù quy hoạch, dự trù triển khai dự án có tác động đến quyền và lợi ích của cùng đồng dân cư trong khu vực.

Tuy nhiên, sau khi đã có giấy phép quy hoạch, nếu chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh 1 số chỉ tiêu quy hoạch của dự án ở mức độ không quá 20% chỉ tiêu quy hoạch đã được duyệt, hoặc đối có dự án khu thành phố, khu dân cư có diện tích lớn (đề xuất tham khảo, có thể từ 2ha trở lên), cần giao trách nhiệm cho Hội đồng Quy hoạch thiết kế TP, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND quận, huyện (nơi có dự án) tham khảo trình cấp có thẩm quyền chọn lọc điều chỉnh.

Trường hợp chủ đầu tư xin điều chỉnh 1 số chỉ tiêu quy hoạch của dự án đã phân phối nhà ở hình thành trong tương lai phải tổ chức hội nghị lấy ý kiến bạn trước khi cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh giấy phép quy hoạch.

Về nội dung mẫu “Phiếu góp ý của cùng đồng dân cư liên quan”, chỉ giữ lại các nội dung cần thiết nnhư về phạm vi, ranh giới dự án, công dụng công trình, diện tích dân số, tầng cao công trình, các vấn đề có liên quan khác… để lấy ý kiến đại diện cùng đồng dân cư sẽ thiết thực hơn và người dân hoàn toàn có thể tham dự ý kiến được.


Duanmasterianphu.com – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880