0913.756.339

TP.HCM: Chậm cấp sổ hồng phải xin lỗi người nước ngoài

UBND TP.HCM đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân người nước ngoài chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và có thư xin lỗi đối có các trường hợp chậm trễ.Đơn vị chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận có nhà ở cho người nước ngoài phải xin lỗi – Ảnh minh họa

Nhằm chấn chỉnh việc chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn. UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng xác định danh mục các dự án nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở dự án.

Theo đây, TP.HCM đề nghị Sở Xây dựng phải mở bán công khai danh mục các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở dự án trên cổng tài liệu điện tử của Sở. Việc này để làm cơ sở cho cá nhân, tổ chức biết, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tài nguyên – Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên – Môi trường rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP trong thời gian từ ngày 1.7.2015 đến nay, về số lượng đã tiếp nhận, số lượng đã giải quyết và số lượng còn tồn đọng.

Đáng chú tâm, TP.HCM còn đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường phải có văn bản trả lời đối có các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và có thư xin lỗi đối có các trường hợp chậm trễ.

Ngoài ra, cơ quan này cần đề xuất hướng xử lý đối có các trường hợp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP trong GĐ chuyển tiếp từ ngày 10.12.2015, đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà ở ở Phòng Công chứng, đã đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính, có cam đoan khi nhà nước có quy định khu vực người nước ngoài không được có.

Được biết, thời gian vừa qua, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đã ngưng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà và tài sản khác gắn liền có đất cho người nước ngoài ký hợp đồng mua nhà sau ngày 10.12.2015.

Nguyên nhân là do Nghị định 99 năm 2015 giải đáp Luật nhà ở quy định các khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng thì không được cho người nước ngoài có nhà ở. Các khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng trên từng địa phương do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xác định.

Mặc dù vậy, đến nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vẫn chưa quy định về các khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng nên Sở Xây dựng TP.HCM chưa thể mở bán danh mục các dự án nhà ở mà người nước ngoài được mua nhà.

Vì lẽ đây, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP không có căn cứ để cấp giấy chứng nhận nhà ở cho người nước ngoài.

Duanmasterianphu.com – Theo Một Thế giới

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/