TP.HCM kiểm soát hành vi lũng đoạn thị trường cát xây dựng

Nội dung này vừa được UBND TP.HCM ban hành, đề nghị một vài sở, ngành và UBND một vài quận, huyện liên quan thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra chất lượng cát thi công trên địa bàn TP năm 2017.

Theo đây, Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp có một vài cơ quan có liên quan tìm hiểu, đề xuất biện pháp chống một vài hành vi đầu cơ, lũng đoạn phân khúc trong làm việc kinh doanh cát trái quy định của pháp luật, nhằm tránh hiện trạng ghim hàng, đẩy giá lên cao.

Sau khi kiểm tra, tổng hợp một vài bảng niêm yết giá của một vài công ty, Sở Công thương chuyển Sở Tài chính tìm hiểu, chủ trì, phối hợp có cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra nhân tố hình thành giá đối có một vài đơn vị có giá cát có biến động bất thường.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến tài liệu về một vài tìm hiểu, biện pháp áp dụng chất liệu khác thay thế cát môi trường xung quanh trong thi công công trình đã được nghiệm thu đạt đề nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào danh sách đặt hàng một vài đề tài tìm hiểu, biện pháp áp dụng chất liệu khác thay thế cát môi trường xung quanh trong thi công công trình.

Trong khi đây, đến chiều 3-7, giá cát bán lẻ trên phân khúc TP.HCM dù đã chững lại, nhưng tiếp tục đứng ở mức giá cao. Hiện giá cát đẹp được chào ở mức bình quân 630.000-650.000 đồng/m3, trong khi cát chất lượng xấu hơn dao động từ 520.000-530.000 đồng/m3.

Duanmasterianphu.com – Theo Tuổi trẻ

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/vi-tri-du-an-masteri-an-phu-quan-2/