TP.HCM sắp hoàn tất quy hoạch các quy hoạch 1/2000 và 1/5000

UBND TP.HCM vừa giao Ban Quản lý một vài khu công dụng thành phố và UBND 24 quận, huyện đôn đốc một vài đơn vị giải đáp lập, trình thẩm định và phê duyệt bổ sung một vài đồ án chưa triển khai thực hiện nội dung thiết kế thành phố đồ án quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 và mật độ 1/5000 để sớm đã đi vào hoạt động việc này trước quý I/2018.

Đối có một vài đồ án còn lại đã được duyệt trước năm 2013 thì lập Quy chế quản lý quy hoạch, thiết kế thành phố, thiết kế thành phố riêng và nội dung thiết kế thành phố trong đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Đối có việc lập mới hoặc điều chỉnh tổng thể một vài đồ án quy hoạch phân khu từ nay về sau, đơn vị giải đáp phải đã đi vào hoạt động đầy đủ một vài nội dung về thiết kế, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế thành phố trong thành phần hồ sơ đồ án trước khi thực hiện thẩm định và trình UBND TP.HCM phê duyệt.

UBND TP.HCM sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ một vài gặp khó, vướng mắc trong quy hoạch và quản lý không gian, thiết kế phong cảnh thành phố để cấp giấy phép thi công.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM cũng được giao phối hợp có Sở Thông tin Truyền thông, Ban Quản lý một vài khu công dụng thành phố và UBND 24 quận huyện đã đi vào hoạt động trong tháng 11 việc triển khai áp dụng công nghệ tài liệu trong công tác quản lý quy hoạch và công khai tài liệu quy hoạch qua mạng internet và liên hệ di động thông minh.

Quy hoạch chi tiết mật độ 1/2000 là b­ước triển khai của quy hoạch chung thi công thành phố và làm cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết mật độ 1/500. Quy hoạch chi tiết mật độ 1/2000 phải thích hợp có quy hoạch chung thi công thành phố.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên nếu một vài dự án mới ở một vài khu vực cho có quy hoạch 1/2000 thì một vài chủ đầu tư phải tự thực hiện theo văn bản chấp thuận chủ trương và quy hoạch chung của khu vực. Sau khi quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 của dự án được phê duyệt, một vài cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực.

Nội dung của quy hoạch 1/2000 là lập một vài bản đồ không gian, thiết kế phong cảnh, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, một vài sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Từ ngày 30/6/2017, việc cấp phép thi công nhà ở ở TP.HCM phải thích hợp quy hoạch 1/500 hoặc quy chế quản lý quy hoạch. Điều này được thực hiện theo chọn lọc số 26/2017 của UBND TP.HCM.

Duanmasterianphu.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880