TP.HCM: Uỷ quyền Sở Xây dựng giải quyết nhà đất công

UBND TP. HCM vừa uỷ quyền cho Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến 1 số lĩnh vực trong công tác quản lý nhà ở thuộc có nhà nước.

Ảnh minh họa

Theo đây, Sở Xây dựng sẽ chọn lọc phê duyệt đối tượng thuê nhà ở cũ thuộc có Nhà nước; Quyết định duyệt giá phân phối nhà ở cũ thuộc có Nhà nước (thông qua Hội đồng xác định giá phân phối nhà ở cũ thuộc diện được phân phối trên địa bàn đô thị); Quyết định người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc có Nhà nước (thông qua Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội); Quyết định chọn lọc đơn vị quản lý hoạt động nhà ở thuộc có Nhà nước; Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo, phá dỡ, thi công lại nhà ở.

Thời gian ủy quyền được ứng dụng kể từ ngày 2/10 đến ngày 31/12/2020. Sở Xây dựng được sử dụng con dấu của đơn vị trong phạm vi thực hiện nội dung ủy quyền. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện về một số nội dung được ủy quyền cho UBND TP.HCM.

Duanmasterianphu.com – Theo Thời báo Ngân hàng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm