TP Hồ Chí Minh xem xét cấp giấy chứng nhận nhà đất giấy tay nếu đủ điều kiện

UBND TP Hồ Chí Minh đã giao UBND một số quận, huyện phải đẩy nhanh công đoạn thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư trong năm 2017.Người dân đứng chờ để tới giờ vào đăng kí kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất ở quận 9.

Theo đây, đến cuối năm 2017, UBND một số quận, huyện phải đã đi vào hoạt động việc cấp giấy chứng nhận đối có một số trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu. Ngoài ra, một số trường hợp chuyển quyền sử dụng đất bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 sẽ được tham khảo cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Đối có một số quận, huyện có số lượng hồ sơ nhiều thì chủ động thi công phương án tuyên truyền, tổ chức cho người sử dụng nhà, đất kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận ở UBND xã, phường, thị trấn mà không chờ người sử dụng đất đến làm thủ tục theo nhu cầu.

Để giúp một số UBND quận huyện đã đi vào hoạt động nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cần thành lập đoàn công tác hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, gặp khó; theo dõi công đoạn thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận có số liệu, chỉ tiêu cụ thể cho từng quận, huyện.

Với trường hợp cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh sẽ là cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ, đối chiếu quy hoạch để xác định thời hạn sử dụng đất; kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính một số trường hợp không đăng ký đất đai; xác định đơn giá thuê đất.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị người dân khi thực hiện kê khai, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận phải sử dụng bản đồ địa chính số và một số tài liệu đã đo đạc có liên quan nhằm giảm tối đa giá thành đo đạc cho người sử dụng đất và ngân sách nhà nước; đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Trường hợp đăng ký và chứng nhận quyền có tài sản gắn liền có đất, nếu tài sản gắn liền có đất chưa có bản đồ, bản vẽ thì cần tổ chức đo vẽ để xác định cho người dân.

Duanmasterianphu.com – Theo Báo Tin Tức

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880