TPHCM hoàn tất thiết kế đô thị trước quý 1-2018

Liên quan đến những đồ án quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 và mật độ 1/5000 đã được duyệt từ năm 2013 đến nay, UBND TP vừa chỉ đạo Ban Quản lý những khu công dụng thành thị và UBND những quận-huyện đôn đốc những đơn vị giải đáp lập, trình thẩm định và phê duyệt bổ sung những đồ án chưa triển khai thực hiện nội dung thiết kế thành thị, nhằm sớm đã đi vào hoạt động công tác này trước quý 1-2018.

Riêng đối có những đồ án còn lại đã được duyệt trước năm 2013 (trừ 90 đồ án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể), TP đề nghị phải lập Quy chế quản lý quy hoạch, thiết kế thành thị, thiết kế thành thị riêng và nội dung thiết kế thành thị trong đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn.

TP lưu ý, đối có việc lập mới hoặc điều chỉnh tổng thể những đồ án quy hoạch phân khu từ nay về sau, đơn vị giải đáp phải đã đi vào hoạt động đầy đủ những nội dung về thiết kế, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế thành thị trong thành phần hồ sơ đồ án trước khi thực hiện thẩm định và trình UBND TP phê duyệt. TP sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ những gặp khó, vướng mắc trong quy hoạch và quản lý không gian, thiết kế phong cảnh thành thị để cấp giấy phép thi công. Ngoài ra, TP cộng Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp có Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý những khu công dụng thành thị và UBND những quận-huyện đã đi vào hoạt động việc triển khai áp dụng công nghệ tài liệu trong công tác quản lý quy hoạch và công khai tài liệu quy hoạch qua Internet và phone di động thông minh trong tháng 11-2017.


Duanmasterianphu.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339
0913.756.339