Từ 1-8, TP.HCM điều chỉnh giá đất ở nhiều quận

Ngày 22-7, UBND TP.HCM ký chọn lọc số 30 điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất ở 17 nhóm tuyến một vài con phố thuộc một vài huyện như quận 2,6, 9, 10, 11, Thủ Đức, Phú Nhuận, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc môn, Cần Giờ.

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND có hiệu lực ngày 1-8-2017 và sửa đổi bảng giá đất được ban hành kèm theo chọn lọc số 51/2014 ngày 31-12-2014 của UBND TP ban hành quy định về giá một vài loại đất trên địa bàn TP.HCM tiến hành từ ngày 1-1-1015 đến 31-12-2019.

Cụ thể quận 2 nhóm tuyến một vài con phố một vàih tân là Nguyễn Thị Định, một vài con phố Song Hành, Võ Chí Công (từ cầu Bà Cua đến cầu Phú Mỹ)…huyện Cần Giờ một vài con phố Nguyễn Văn Mạnh (đoạn từ Duyên Hải-ngã 3 ông Thử đến Duyên Hải- ngã 3 ông Út. Ở huyện Bình Chánh là một vài con phố Võ Trần Chí (từ nút giao thông chợ Đệm đến Nguyễn Văn Linh (nút giao thông Bình Thuận)…


Duanmasterianphu.com – Theo Pháp Luật TP

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/

0913.756.339
0913.756.339