‘Vàng’ hóa ‘cám’ khi cổ phần hóa

Xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong cổ phần hóa là 1 nội dung rất quan trọng trong việc xác định giá trị công ty. Tuy nhiên, nhiều khu “đất vàng” đang bị hô biến thành đất “bèo bọt” trong quá trình cổ phần hóa, lợi nhuận kếch xù rơi vào túi cá nhân.

Định giá đất cổ phần hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn theo giá đất phân khúc. Ảnh minh họa.

Thông tin được đề cập ở hội thảo xác định giá trị công ty trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) do KTNN cộng Hiệp hội Kế toán công chức Anh quốc tổ chức.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Vũ Khánh Toàn cho biết, theo quy định hiện hành, giá trị đất đai đưa vào cổ phần hóa công ty nhà nước (DNNN) không bao gồm đất thuê của nhà nước, kể cả trường hợp thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê; không tính giá trị lợi thế kinh doanh liên quan tới địa điểm vào giá trị đất thuê. Theo ông Toàn, đây chính là 1 kẽ hở về giá trị liên quan tới đất đai mà các DNNN được quyền thuê của nhà nước.

“Nhiều DN đang được giao quản lý sử dụng vô số địa điểm “đất vàng” có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại có giá trị DN “bèo bọt”. Hậu cổ phần hóa, các cổ đông có thể hưởng 1 khoản lớn giả dụ DN được cấp sổ đỏ và lợi thế quỹ đất này đảm bảo rơi vào túi cá nhân. Như vậy cổ phần hóa mà không định giá giá trị sử dụng đất hoặc lợi thế từ đất đang sử dụng và ưu tiên sử dụng đảm bảo sẽ không khách quan, làm thất thoát tài sản nhà nước”, ông Toàn cho hay.

TS Lưu Trường Khánh, Phó Kiểm toán trưởng, KTNN chuyên ngành V cho rằng, 1 trong các thiếu sót, tồn ở trong quy định về xử lý tài chính và xác định giá trị DN là chưa có quy định, cơ chế xác định lợi thế quyền thuê đất vào giá trị DN cổ phần hóa đối có đất DN cổ phần hóa, được nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm. Trong khi đây nhiều DN cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng quỹ đất thuê trả tiền hàng năm là các quy mô “đất vàng” đối có phân khúc BDS, nên nhiều trường hợp dù kinh doanh thua lỗ, mất hết vốn nhà nước nhưng đang quản lý, sử dụng quỹ đất thuê trả tiền hằng năm này đang là đối tượng thôn tính của các DN khác.

Đảm bảo tiêu chuẩn theo giá đất phân khúc

Khắc phục các kẽ hở, bất cập giai đoạn này, TS Lưu Trường Khánh yêu cầu bổ sung giải đáp đối có việc định giá lợi thế quyền thuê đất trả tiền hằng năm. Đối có quy mô đất giao thông thu tiền sử dụng đất thì cần tiến hành giá tạm tính là giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai chứ không tiến hành theo bảng giá đất địa phương ban hành.

Ông Vũ Khánh Toàn thì yêu cầu, khi nhà nước định giá đất để cho DN nhìn chung và DN cổ phần hóa nói riêng thuê đất phải đảm bảo tiêu chuẩn theo giá đất phân khúc. Cùng có đây, việc thi công giá đất của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng cần bám sát giá đất theo biến động phân khúc để điều chỉnh giá thuê đất, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Đây cũng là biện pháp được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu nêu ra để khắc phục các bất cập giai đoạn này trong việc định giá đất để cho DN nhìn chung và DN cổ phần hóa nói riêng thuê đất. Riêng đối có đất ở ở khu thành phố, đất thương mại, dịch vụ ở thành phố, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại…thì giá đất trong bảng giá đất của từng địa phương quy định phải bao gồm nhân tố có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế địa điểm đất.

Cũng theo ông Hiếu, hiện Bộ Tài chính đang soạn thảo nghị định quy định chuyển DNNN thành công ty cổ phần, được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Các DN cổ phần hóa có trách nhiệm rà soát tất cả quy mô đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc có nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo, phê duyệt trước thời điểm chọn lọc cổ phần hóa.

Phương án sử dụng đất của DN cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng phải đảm bảo thích hợp có quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ; thích hợp có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch thi công ở địa phương; thích hợp có chiến lược phát triển DN.

Trong đây, giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN cổ phần hóa phải là giá đất cụ thể ở địa điểm DN có quy mô đất được giao do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn lọc theo quy định của Luật Đất đai.

“Nhiều công ty đang được giao quản lý sử dụng vô số địa điểm “đất vàng” có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại có giá trị công ty “bèo bọt”. Hậu cổ phần hóa, các cổ đông có thể hưởng 1 khoản lớn giả dụ công ty được cấp sổ đỏ và lợi thế quỹ đất này đảm bảo rơi vào túi cá nhân”, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Vũ Khánh Toàn.


Duanmasterianphu.com – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm