Đã đến lúc bỏ quy định ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần?

Đây là 1 trong một vài nội dung được Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) trình bày trong văn bản số 108/CV-HoREA góp ý đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XI) về đổi mới chính sách phân phối hàng pháp luật đất đai.

HoREA yêu cầu giao trách nhiệm và toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá đất để chắc chắn thực hiện tiêu chuẩn “giá đất thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc”.

Theo đấy, HoREA kiến nghị bổ sung chế định “Đất sử dụng cho du lịch” cũng là 1 loại hình của đất phi nông nghiệp vào Chương X Luật Đất đai 2013 để quản lý thống nhất, tạo điều kiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

“Đất sử dụng cho du lịch” chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng, không được biến tướng thành khu nhà ở của một vài hộ gia đình để tránh làm quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực.

HoREA cũng kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2013 để cho phép người mua sản phẩm condotel trong một vài dự án du lịch nghỉ dưỡng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền có và quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, tương tự như quy định ở khoản 3 điều 126 Luật Đất đai 2013 đã cho phép người mua nhà ở trong một vài dự án nhà ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền có nhà ở và quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

Về tài chính đất đai, HoREA cho rằng đấy là vấn đề rất lớn trong pháp luật đất đai cần phải được tham khảo giải quyết tổng thể, trước hết là tiền sử dụng đất đối có một vài dự án nhà ở; tiền thuê đất đối có đất phi nông nghiệp trong đấy có đất được quy hoạch phát triển một vài khu thương mại, dịch vụ, một vài khu du lịch, nghỉ dưỡng (một vài dự án condotel), để chắc chắn mức thu hợp lý và không bị thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hiệp hội kiến nghị bổ sung khoản 2 (mới) vào điều 107 Luật Đất đai, như sau: “Thu tiền sử dụng đất đối có trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, có mức thu bằng 15% bảng giá đất (bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất k) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”;

Để thực hiện được cơ chế này, theo HoREA cần bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm 1 lần” ở điều 113 Luật Đất đai; và sửa đổi điều 114 Luật Đất đai theo hướng giao trách nhiệm và toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá đất để chắc chắn thực hiện tiêu chuẩn “giá đất thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc” theo điều 112 Luật Đất đai, và để thích hợp có thực ở tình hình của địa phương.

Đối có mua phân phối dự án bất động sản, HoREA cho rằng đầy cũng là 1 “điểm nghẽn” của phân khúc bất động sản giai đoạn này, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp hợp lý và hiệu quả để xử lý triệt để vấn đề này.

“Việc mua phân phối dự án là làm việc giữa một vài nhà đầu tư có nhau, chưa phải là phân phối nhà ở cho người mua nhà. Nếu bên mua phân phối chưa đã đi vào hoạt động một vài thủ tục đầu tư, thi công thì bên nhận mua phân phối dự án sẽ tiếp tục thực hiện đã đi vào hoạt động một vài công việc này. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi khoản (1.b) điều 194 Luật Đất đai, và sửa đối khoản 2 điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản để cho phép chủ đầu tư được quyền mua phân phối trọn vẹn hoặc 1 phần dự án kể từ thời điểm sau khi đã đã đi vào hoạt động giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch của dự án; coi mua phân phối dự án, 1 phần dự án là làm việc lẽ thường trong quá trình đầu tư kinh doanh theo nhu cầu của một vài công ty”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết.

Đồng thời, đơn vị này cũng kiến nghị cho phép thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc có của mình gắn liền có đất ở một vài ngân hàng ở nước ngoài, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật của nước ta để bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Theo chủ tịch HoREA, quy định thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc có của mình gắn liền có đất ở một vài tổ chức tín dụng được phép làm việc ở Việt Nam cho đến nay đã không còn thích hợp có xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta. Làm hạn chế khả năng huy động một vài nguồn lực tài chính từ một vài tổ chức tài chính quốc tế và một vài nhà đầu tư nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế đất nước và phân khúc bất động sản, do chưa có căn cứ pháp lý để được thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất ở một vài ngân hàng ở nước ngoài, để làm tăng thêm lòng tin và bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư.

HoREA cũng kiến nghị có cơ chế tạo điều kiện cho “Tổ chức phát triển quỹ đất” thực hiện giải phóng mặt bằng theo chọn lọc thu hồi đất để thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch đã được duyệt, sau đấy áp dụng đấu giá đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để chọn lọc nhà đầu tư, góp phần tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng.

Ngoài ra, trước thực ở TP.HCM đang khuyến khích một vài công ty đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phân phối giá rẻ, cho thuê giá rẻ để cung cấp nhu cầu nhà ở của đa số người có lương thấp, công nhân, lao động và người nhập cư, HoREA cho rằng nền miễn, giảm, hoặc chưa thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối có dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ.

Về việc quản lý, sử dụng quỹ đất thuộc hành lang bảo vệ sông, rạch, HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai quy định trong trường hợp chủ đầu tư được giao dự án mới, sẽ được giao ranh đất dự án đến mép cao bờ sông rạch, sẽ chịu trách nhiệm đầu tư thi công kè bờ bảo vệ (kết hợp có nắn mép bờ cao theo phương thức bù trừ để chỉnh trị dòng chảy và làm đẹp phong cảnh), các con phố ven sông, công viên, mảng xanh, một vài công trình dịch vụ phục vụ công cộng trong khu vực quỹ đất thuộc hành lang bảo vệ sông rạch và được quyền khai thác, sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối có một vài dự án cũ trước đấy mà chưa giao quỹ đất thuộc hành lang bảo vệ sông rạch thì cần có cơ chế, chính sách phân phối hàng khuyến khích một vài chủ đầu tư dự án đấy, hoặc mời gọi một vài nhà đầu tư tham dự đầu tư, khai thác kinh doanh để sử dụng hiệu quả quỹ đất ven sông rạch để phục vụ công cộng, hoặc khai thác kinh doanh có thời hạn.

Cũng theo HoREA, Chính phủ cần ban hành cơ chế để khuyến khích người dân và chủ đầu tư thực hiện quyền góp vốn quyền sử dụng đất vào dự án.

Duanmasterianphu.com – Theo Reatimes

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339