Hà Nội lập Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 5272/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch thành thị, nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thành thị và Trung tâm Quy hoạch thành thị và nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Trung tâm có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ có liên quan của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thành thị Hà Nội và Trung tâm Quy hoạch thành thị và nông thôn Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đây, có tính năng tham dự, tìm hiểu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về quản lý quy hoạch, kiến trúc thành thị và nông thôn theo quy định của pháp luật; thực hiện giải đáp kiến trúc, cung cấp những dịch vụ công về tài liệu quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố; tổ chức đào tạo, tập huấn và hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc thành thị, nông thôn; thực hiện những làm việc giải đáp thi công và áp dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thành thị; khảo sát địa hình, địa chất công trình…


Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339