Hà Nội thành lập 4 cụm công nghiệp ở huyện Hoài Đức

Ngày 20/7, UBND TP. Hà Nội ban hành những chọn lọc thành lập Cụm công nghiệp Trường An, Cụm công nghiệp Di Trạch, Cụm công nghiệp Lại Yên và Cụm công nghiệp La Phù (huyện Hoài Đức) do Ban Quản lý dự án đầu tư thi công huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư.

Theo đây, Cụm công nghiệp Trường An ở xã An Khánh, có diện tích 10,85 ha, có tính chất, công dụng là phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản, bao bì, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thiết bị y tế, cơ khí, dệt may…).

Cụm công nghiệp Di Trạch ở xã Di Trạch, diện tích 9,99 ha, có công dụng phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản, chế biến thực phẩm, bánh kẹo, cơ khí, dệt may…).

Cụm Công nghiệp Lại Yên ở xã Lại Yên, diện tích 27,2 ha, có công dụng phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, bao bì, dệt may, cơ khí, hương…).

Cụm công nghiệp La Phù ở xã La Phù, diện tích 11,49 ha, có công dụng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (chế biến, nông sản thực phẩm và kinh doanh, dệt may…).

Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/