Hà Nội xin cơ chế đặc thù xây dựng 22.000 căn hộ thương mại

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 29/9, UBND đô thị Hà Nội yêu cầu Chính phủ chấp thuận cơ chế đặt hàng thi công nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái an cư.Thành phố Hà Nội sẽ đầu tư dao động 22.300 căn hộ chung cư nhà ở thương mại.

Cụ thể, Hà Nội yêu cầu Chính phủ cho phép được ứng dụng hình thức thu hồi đất, giao đất theo quy định của Luật Đất đai và chọn lọc nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án, không thông qua đấu thầu, đấu giá…

Tiền sử dụng đất được xác định ở thời điểm giao đất theo quy định nhưng tiền sử dụng đất được nộp vào thời điểm nhà đầu tư phân phối căn hộ chung cư tái an cư theo chọn lọc của UBND đô thị cho một vài hộ dân.

Cho phép nhà đầu tư được hưởng 10% lợi nhuận định mức (không bao gồm lãi suất tiền vay) để thực hiện dự án tương tự định mức phát triển nhà ở xã hội.

Bản báo cáo cho biết, kế hoạch năm 2017, đô thị Hà Nội sẽ đầu tư dao động 22.300 căn hộ chung cư nhà ở thương mại phục vụ tái an cư theo cơ chế đặt hàng.

Tổng chi phí dự toán dao động 55.000 tỷ đồng, số căn hộ chung cư này sẽ chắc chắn cung cấp đủ nhu cầu nhà ở tái an cư phục vụ một vài dự án trong GĐ 2018 – 2020 và một vài năm thứ hai.

Theo UBND TP. Hà Nội, nếu thực hiện theo phương án đầu tư nêu trên, đô thị chỉ phải bố trí vốn để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất, không phải bố trí ngân sách để thi công công trình.

Đồng thời, công ty giải quyết được việc làm, có lương và tham dự vào quản lý, hoạt động nhà ở tái an cư, người dân được hưởng chất lượng và dịch vụ theo cơ chế nhà ở thương mại.

Duanmasterianphu.com – Theo VnExpress

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm