Kẹt vốn xây bảo tàng 11 ngàn tỷ đồng, Bộ Xây dựng kêu khó lên Thủ tướng

Kể từ năm 2014 đến nay, Dự án Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phải giãn công đoạn mặc dù đã có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nguyên do chính là…thiếu tiền. Vì việc này, Bộ Xây dựng vừa gửi công văn kêu khó lên Thủ tướng Chính phủ.

Phải đến năm 2017, Dự án đầu tư thi công Bảo tàng Lịch sử quốc gia mới bắt đầu triển khai thực hiện. Đến nay, dự án đã căn bản đã đi vào làm việc 1 số công tác dự tính đầu tư và 1 số nội dung công việc thuộc GĐ thực hiện đầu tư, trong đây có công tác giải phóng mặt bằng.

Ảnh Vietnamnet

Do việc bố trí nguồn vốn gặp gặp khó, Dự án đã nhiều lần phải giãn công đoạn, kể từ năm 2014 đến nay. Đế tháo gỡ gặp khó cho dự án, ở cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: “Việc đầu tư thi công công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là chủ trương của Đảng, Chính phủ từ năm 2005 nhằm lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống dân tộc, cung cấp nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước”.

Vì thế, Thủ tướng đã chỉ đạo: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung chi phí dự tính đầu tư năm 2015 cho Dự án. Giao Bộ Xây dựng dự tính kế hoạch vốn cho GĐ 2016 – 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mực kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016 – 2020, phấn đấu bắt đầu làm dự án vào năm 2021, đã đi vào làm việc đưa vào sử dụng năm 2024”.

Mặc dù 1 số Bộ có liên quan đã nhiều lần có kiến nghị, tuy nhiên, đến thời điểm GĐ này, chi phí dự tính đầu tư 1 số năm 2015, 2016, 2017 và kế hoạch vốn trung hạn 2016 – 2020 vẫn không được bố trí.

Các Ban quản lý dự án (bao gồm cả Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) không có nguồn chi phí để duy trì làm việc và chi trả tiền lương bổng và Bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức.

Ngay cả chi phí để chi trả cho 1 số nhà thầu cũng không có theo cam đoan của hợp đồng (trong đây có hợp đồng có Công ty Nikken – Sekkei, Nhật Bản) cũng như triển khai công tác khác của Dự án. Để sẵn sàng bắt đầu làm Dự án vào năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/8/2015.

Trước các gặp khó đây, Bộ Xây Dựng kiến nghị 2 ý kiến để tháo gỡ vướng mắc, Thứ nhất là, kiện toàn và tổ chức họp Ban Chỉ đạo Nhà nước thi công bảo tàng Lịch sử Quốc gia để nghe 1 số Bộ có liên quan báo cáo tình hình thực hiện cụ thể và chỉ đạo hướng tháo gỡ gặp khó, vướng mắc.

Thứ 2 là, chỉ đạo 1 số Bộ ngành có liên quan tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ ở cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/8/2015 về Dự án đầu tư thi công công trình Bảo tàng lịch sử Quốc gia.


Duanmasterianphu.com – Theo Dân trí

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339