Khu cách ly Tiếng Hàn là gì

Khu vực cách ly trong tiếng Hàn được gọi là ‘격리 구역 (gyeogli guyeog)’. Đây là khu vực được sử dụng để cách ly một người có thể đã mắc bệnh để ngăn xa lánh người khác.

Khu cách ly tiếng Hàn là 격리 구역 (gyeogli guyeog). Khu cách ly giúp ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan các bệnh từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác.

Một số từ vựng tiếng Hàn chủ đề cách ly.

감기 (gamgi): Cảm.

기절 (giieonl): Ngất xỉu.

건강 (geongang): Sức khỏe.

낫다 (nasda): Khỏi bệnh.

마스크 (maseukeu): Khẩu trang.

손 소독제 (son sodogje): Nước khử trùng.

환자 (hwanja): Bệnh nhân.

감기에 걸리다 (gamgie geollida): Bị cảm.

복통 (bogtong): Đau bụng.SGV, Khu cách ly Tiếng Hàn là gì

발열하다 (balyeolhada): Sốt.

기침하다 (gichimhada): Ho.

피곤하다 (pigonhada): Mệt mỏi.

백식 (baegsig): Vắc xin.

고열 (goyeol): Sốt cao.

두통이 있다 (dutongi issda): Đau đầu.

Bài viết khu cách ly tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0913.756.339