Những lưu ý khi mua đất nằm trong diện quy hoạch

Không nghiên cứu kỹ, nhiều người đã mua phải 1 vài khu đất nằm trong diện quy hoạch. Tuy nhiên, không phải khu đất nào nằm trong diện quy hoạch cũng gặp rủi ro.

Mua đất thuộc diện quy hoạch có bị hạn chế quyền?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw cho biết, ở khoản 2 Điều 49, Luật Đất đai 2013 quy định, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được mở bán mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện 1 vài quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch để được tiếp tục thực hiện 1 vài quyền của người sử dụng đất, nhưng không được thi công mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi mua đất nằm trong quy hoạch, người mua cần chú tâm xem đối có mảnh đất trong quy hoạch đây đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm hay chưa. Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nơi có đất, thì quyền của người sử dụng đất sẽ bị hạn chế.

Về thời hạn thu hồi đất

Cũng theo luật sư Hà, khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 quy định, qui mô đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được mở bán phải thu hồi để thực hiện dự án mà sau 3 năm chưa có chọn lọc thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải mở bán việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đối có phần qui mô đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không mở bán việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất vẫn tiếp tục thực hiện 1 vài quyền của người sử dụng đất mà không bị hạn chế.

Mua đất thuộc diện quy hoạch, sau này có được đền bù không?

Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định ở khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam an cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được có nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp…

Nếu người mua đất thuộc 1 trong 1 vài trường hợp nêu trên thì khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường.

Người sử dụng đất bị thu hồi đất sẽ được bồi thường như thế nào?

Khoản 2 Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 quy định, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cộng mục đích sử dụng có loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh chọn lọc ở thời điểm chọn lọc thu hồi đất. Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường theo qui mô bị thu hồi nhân có giá đất đối có loại đất thu hồi.

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ – CP quy định về bồi thường hỗ trợ tái an cư khi thu hồi đất, phần giá trị tài sản gắn liền có đất khi bị thu hồi thì được bồi thường như sau:

Tgt = G1 – G1/T x T1

Trong đây:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có nguyên tắc kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao tiến hành đối có nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

Tóm lại, gốc rễ pháp lý vẫn nằm ở Luật Đất đai, người mua đất cần nghiên cứu kỹ khu đất mình định mua để tránh rủi ro.


Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339