Tăng mật độ, xây dựng trái phép phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

Các dự án xây tăng tỷ lệ cần phải bổ sung nghĩa vụ tài chính có phần tổng diện tích sai phạm, theo chỉ đạo của UBND thành thị Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị xử lý triệt để vi phạm của 42 dự án về quy hoạch kiến trúc, trật tự thi công và sử dụng đất sau thanh tra 1 số dự án phát triển nhà ở, khu thành thị mới. Tuy nhiên, văn bản không mở bán danh sách cụ thể các dự án này.

Lãnh đạo UBND 1 số quận huyện phải chịu trách nhiệm trước thành thị về các tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh 1 số trường hợp vi phạm đất đai, quy hoạch kiến trúc, trật tự thi công trên địa bàn quản lý.

Cơ quan này cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cộng Cục thuế, Sở Tài chính lập hồ sơ điều chỉnh chọn lọc giao đất và xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính do 1 sốh tân tỷ lệ, hệ số sử dụng đất đối có phần tổng diện tích sai phạm.

Đối có phần tổng diện tích vi phạm trật tự thi công trong quá trình thụ lý, thẩm định hồ sơ tham khảo cấp giấy chứng nhận phải có ý kiến của cơ quan quản lý thi công.

Các dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ chung cư làm tăng lên dân số cơ học, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải phân tích lại khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, UBND thành thị cũng nhấn mạnh, Thanh tra Sở Xây dựng và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành thị Hà Nội vẫn phải xử lý, xử phạt và ứng dụng 1 sốh thức khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phòng cháy.

Riêng đối có 9 dự án có vi phạm phức tạp, Hà Nội giao 1 số sở ngành và 1 số quận làm rõ các nội dung, 1 sốh thức cần xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải báo cáo bằng văn bản về kết quả cấp giấy chứng nhận của 9 dự án có vi phạm. Trong đây cần làm rõ tổng số căn hộ chung cư theo kiến trúc được duyệt, kết quả đã cấp giấy chứng nhận. Sở Xây dựng phân tích, để xuất 1 sốh thức xử lý, khắc phục vi phạm của từng dự án.


Duanmasterianphu.com – Theo VnExpress

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339