Tên sản phẩm tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, tên sản phẩm được gọi là ‘Product name’, phiên âm /ˈprɑː.dʌkt neɪm/. Đây là một quyết định quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm.

Tên sản phẩm tiếng Anh là Product name, phiên âm /ˈprɑː.dʌkt neɪm/. Là cái móc để tạo ra nhãn hiệu của mình trong tâm trí khách hàng, và mang lại nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai.

Tên sản phẩm đặt ra cần chứa đựng nhiều yếu tố mà doanh nghiệp muốn gửi gắm, như ý nghĩa của tên, câu chuyện để có được sản phẩm đó…

Khi đặt tên sản phẩm cần lưu ý 4 điều sau: Đặc tính, khách hàng, tính cạnh tranh và phân phối.

Những câu tiếng Anh liên quan đến tên sản phẩm:

Tom demonstrated the company’s newest product name to the crowd.

Tom đã giới thiệu tên sản phẩm mới nhất của công ty trước đám đông.

The quality of the product is guaranteed.

Chất lượng của sản phẩm được đảm bảo.

This is our most recently developed product.

Đây là sản phẩm được phát triển gần đây nhất của chúng tôi.

This brochure gives you a detail introduction of our company and products.

Tập tài liệu này cung cấp cho bạn một giới thiệu chi tiết về công ty và sản phẩm của chúng tôi.

We can guarantee you there’s no quality problem with our products.

Chúng tôi đảm bảo với ông chất lượng hàng hóa của chúng tôi rất tốt.

I’d like to give you a detail introduction of the product.

Tôi muốn giới thiệu cho ông chi tiết về sản phẩm.

I’ll say something about the background.

Tôi sẽ nó về nguồn gốc sản phẩm.

It will be launched into the market next month.

Hàng hóa sẽ được giới thiệu trên thị trường vào tháng sau.

Our product are produced under rigid quality control.

Hàng hóa của chúng tôi được sản xuất dưới sự kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Bài viết Tên sản phẩm tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0919.620.880