Đèn trang trí tiếng Anh là gì

Đèn trang trí trong tiếng Anh được gọi là “decorative lights”, được phiên âm là ˈdek.ər.ə.tɪv laɪt. Đây là loại đèn được thiết kế với nhiều mẫu mã, kiểu dáng và kích thước đa dạng để làm điểm nhấn trang trí.

Đèn trang trí tiếng Anh là decorative lights.

Phiên âm là /ˈdek.ər.ə.tɪv laɪt/.

Từ vựng tiếng Anh liên quan với đèn trang trí:

Recessed fixture /ri’ses/: Đèn âm trần.

Fixture /’fikstʃə/: Bộ đèn.

Incandescent daylight lamb /incandescent/: Đèn có ánh sáng trắng.Đèn trang trí tiếng Anh là gì

Strip light: Đèn huỳnh quang.

Eoutlet: Nơi cắm điện.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan với đèn trang trí:

It has gold and silver decorative lights.

Nó có đèn trang trí bằng vàng và bạc.

You just hanging from the ceiling a big old crystal decorative lights.

Bạn chỉ cần treo trên trần nhà một đèn trang trí pha lê lớn.

As I sit in the room looking at the decorative lights. It beautiful sparkling in the light of the house.

Khi tôi ngồi trong phòng nhìn vào những chiếc đèn trang trí. Nó thật đẹp lấp lánh dưới ánh sáng của ngôi nhà.

Bài viết đèn trang trí tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0913.756.339