Ông chủ tiếng Nhật là gì

“Ông chủ” trong tiếng Nhật được gọi là “bosu” (ボス). Đây là người sở hữu, kiểm soát tài chính và quản lý hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Ông chủ tiếng Nhật là bosu (ボス). Ông chủ là người sở hữu, kiểm soát tài chính, quản lý hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Một số mẫu câu sử dụng từ ông chủ trong tiếng Nhật.

あなたはそのようなボスの前で勇気があります。

Anata wa sono yōna bosu no mae de yūki ga arimasu.

Bạn thật can đảm khi đứng trước ông chủ như thế.

私のボスはとても親切です。

Watashi no bosu wa totemo shinsetsudesu.

Ông chủ của tôi rất tốt bụng.

ボスが引退しようとしています。

Bosu ga intai shiyou to shite imasu.

Ông chủ của tôi sắp nghỉ hưu rồi.

このボスは倒産しそうだ。

Kono bosu wa tōsan shi-sōda.

Ông chủ này sắp phá sản rồi.

ボスは優秀なビジネスパーソンです。

Bosu wa yūshūna bijinesupāsondesu.

Ông chủ là một người kinh doanh giỏi.

私のボスは多くの店を所有しています。

Watashi no busu wa ōku no mise o shoyū shite imasu.

Ông chủ của tôi sở hữu nhiều cửa hàng.

Bài viết ông chủ tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0919.620.880