Nhân vật quan trọng tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, nhân vật quan trọng được gọi là ‘Personage’, phiên âm /ˈpɝː.sən.ɪdʒ/. Từ này được sử dụng để mô tả những người nổi tiếng, có địa vị cao, hay có vai trò quan trọng trong xã hội.

Nhân vật quan trọng tiếng Anh là Personage, phiên âm /ˈpɝː.sən.ɪdʒ/. Là một người rất quan trọng, một người được đối xử tốt hơn những người bình thường vì họ nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng theo một cách nào đó.

Một từ khác để chỉ người, một người không viết giấy tờ tùy thân, một nhân cách kỳ lạ xuất hiện ở cửa.

Personage là một người có hành động và ý kiến ảnh hưởng mạnh mẽ đến diễn biến của các sự kiện, người quan trọng, người có ảnh hưởng.

Các từ đồng nghĩa với Personage:

VIP, Worthy, Somebody, Bigwig, Big fish…

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến nhân vật quan trọng:

MPs, film stars and other important personages.

Nghị sĩ, ngôi sao điện ảnh và những nhân vật quan trọng khác.

They were in the VIP lounge at the airport.

Họ đang ở phòng chờ VIP ở sân bay.

A personage is a character in a play or book, or in history.

Một nhân vật quan trọng là một nhân vật trong vở kịch hoặc sách hoặc trong lịch sử.

He key explains who all the personages in the paintings are.

Anh ấy giải thích tất cả các nhân vật quan trọng trong các bức tranh là ai.

The front row of chairs was reserved for local worthies.

Hàng ghế phía trước được dành cho các quan chức địa phương.

The female was at least fifty years old, and also wore shell jewelry, but in lesser quantity than the principal personage.

Người phụ nữ ít nhất năm mươi tuổi, cũng đeo đồ trang sức bằng vỏ sò, nhưng số lượng ít hơn so với nhân vật chính.

The identity of the personage in whose honour the dinner was given might have something to do with this.

Danh tính của nhân vật được vinh danh mà bữa tối được trao có thể liên quan đến điều này.

Bài viết Nhân vật quan trọng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

 

0913.756.339