Tốc độ tăng trưởng âm là gì

Tốc độ tăng trưởng âm áp dụng khi có sự giảm tốc độ tăng của tiền lương và giảm tổng cung tiền. Các nhà kinh tế xem tăng trưởng âm là dấu hiệu của suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng âm này được sử dụng để đo lường suy thoái hoặc mở rộng nền kinh tế. Nếu thu nhập trong một quốc gia giảm trong hai quý liên tiếp, nó được coi là trong một cuộc suy thoái.

Tốc độ tăng trưởng âm được sử dụng bởi các nhà phân tích, nhà đầu tư và quản lý của một công ty để đánh giá sự sụt giảm của một công ty theo định kỳ và đưa ra một hướng đi thích hợp hơn.

Thông thường, tốc độ tăng trưởng âm được tính cho thu nhập, doanh số hoặc dòng tiền của một công ty. Một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng âm tức là một đất nước đó có sự giảm tăng trưởng tiền lương và sự suy giảm tổng thể của cung tiền. Các nhà kinh tế xem tăng trưởng âm là một điềm báo về suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế.

Tăng trưởng âm thường liên quan đến lạm phát giá, thiên tai, dịch bệnh, tối thiểu vì nhiều người không có việc làm và phải cắt giảm chi tiêu.

Tốc độ tăng trưởng âm dẫn đến thu hẹp về kinh tế tạo ra hệ quả như thu nhập thực tế giảm, tỉ lệ thất nghiệp cao hơn, mức độ sản xuất công nghiệp thấp hơn và doanh số bán hàng giảm.

Bài viết Tốc độ tăng trưởng âm là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0913.756.339